Nieuws

Hoekstra: jaar uitstel voor ESEF

Uitgevende instellingen krijgen een jaar extra de tijd om hun jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen in overeenstemming met het Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF).

Dat schrijft demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het ESEF-formaat is in het leven geroepen om het geautomatiseerd analyseren en vergelijken van jaarrekeninginformatie eenvoudiger te maken voor gebruikers. De ESEF-verplichting geldt voor boekjaren vanaf 1 januari 2020. Nederland maakt nu, net als een aantal omringende landen, gebruik van de lidstaatoptie om uitgevende instellingen een jaar extra de tijd te geven om te voldoen aan de ESEF-verplichting, schrijft Hoekstra.

De lidstaatoptie is in december geïntroduceerd in het kader van de Europese coronamaatregelen. "Vertegenwoordigers van uitgevende instellingen en accountants hebben verzocht om van deze uitstelmogelijkheid gebruik te maken. Ze hebben hiertoe onder meer aangevoerd dat het opstellen van de financiële verslaggeving in ESEF additionele personele en financiële capaciteit vergt, terwijl de COVID-19-pandemie (en de Brexit) al extra aandacht vraagt in het opstellen van de jaarverslaggeving door uitgevende instellingen en de controle daarvan door accountants", aldus Hoekstra.

Uitgevende instellingen kunnen er wel voor kiezen om vrijwillig al vanaf boekjaar 2020 in ESEF te rapporteren. Hoekstra: "Indien uitgevende instellingen hiertoe vrijwillig overgaan, zal de AFM hierop toezien, waarbij ze in haar toezicht rekening zal houden met de bijzondere omstandigheden."

De NBA heeft eind december Alert 43 'Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten' uitgebracht. De alert gaat in op de controle van de ESEF-verplichting.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.