Nieuws

Eerste jaarrekening op basis van ESEF-eisen gepubliceerd

Vopak, de multinational gericht op opslag en overslag van chemie- en olieproducten, heeft als eerste oob-organisatie zijn jaarverslag op basis van ESEF-eisen opgesteld.

Vopak heeft er vrijwillig voor gekozen om vanaf boekjaar 2020 in ESEF (European Single Electronic Format) te rapporteren. De ESEF-verplichting geldt voor boekjaren vanaf 1 januari 2020, maar Nederland maakt gebruik van de lidstaatoptie om instellingen een jaar extra de tijd te geven om te voldoen aan de ESEF-verplichting. Het vastgestelde jaarverslag wordt uiteindelijk gedeponeerd bij de AFM.

Accountant van Vopak is NBA-voorzitter en Deloitte-partner Marco van der Vegte, die spreekt van een “mooi proces”. Nadat de juiste tagging is vastgesteld vindt de controle grotendeels geautomatiseerd plaats, zo stelt hij, “waarbij het controleteam goede ondersteuning heeft gekregen van het vaktechnisch bureau van Deloitte”.

ESEF-vereisten

De ESEF-vereisten gaan over de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (XHTML). Deze vereisten moeten op grond van een door de Europese Commissie voorgeschreven verplichting worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door 'uitgevende instellingen'.

Uitgangspunt is dat de accountant geen technische kennis nodig heeft van XBRL om een digitale jaarrekening te controleren, maar bij de controle zoveel mogelijk geautomatiseerd wordt ondersteund. Uitdaging is om vast te stellen dat het voor de mens leesbare beeld consistent is met de informatie die door de computer wordt verwerkt.

Omdat in de basis dezelfde taxonomie wordt gebruikt wordt de vergelijkbaarheid tussen beursgenoteerde ondernemingen verbeterd. Doordat het digitaal is kan een analyse met verschillende ondernemingen in een fractie van een paar seconden plaatsvinden.

De NBA heeft recent Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.