Nieuws

Kabinet biedt opnieuw steun na nieuwe coronamaatregelen

Bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen krijgen opnieuw financiële steun. Doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Het kabinet vervangt de eerdere regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.

Met de extra steun is een bedrag van circa 1,3 miljard euro gemoeid. Hoewel de Nederlandse economie veerkrachtig is, realiseert het kabinet zich dat de komende periode voor bepaalde bedrijven en werkenden moeilijk blijft. Daarom voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het steunpakket voor het vierde kwartaal.

TVL-regeling

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30 procent omzetverlies verwachten, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, en die ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85 procent.

De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet trekt 1,2 miljard euro extra uit voor deze regeling.

Landbouw

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Evenementen

Van 13 november tot 4 december mogen geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden, zo heeft het kabinet op 12 november bekendgemaakt. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100 procent, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier 10 miljoen euro extra voor.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), geldig voor evenementen die buiten de TRSEC vallen, wordt voor 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100 procent vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet 5 miljoen euro extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Culturele sector

Voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen breidt het kabinet de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25 procent naar maximaal 55 procent van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. De regeling is ook open voor voorstellingen met een zitplaats. Hiervoor stelt het kabinet aanvullend 16,5 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie wordt verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van hun omzetderving zullen sommige culturele ondernemingen ook aanspraak kunnen maken op de hierboven genoemde TVL-regeling voor het vierde kwartaal van 2021.

Sportsector

Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet daarom maximaal 36 miljoen euro beschikbaar, ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenskaarthouders tegemoet te komen voor de periode van 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de betreffende sector of organisatie. Het gaat zowel om wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen.

Voor de aanbieders van amateursport is maximaal 5 miljoen euro beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Actuele informatie over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden vinden op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel. Voor vragen is een adviesteam bereikbaar via 0800 - 2117.

Kamerbrief aanpassingen steunpakket 4e kwartaal 2021

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.