Nieuws

Hoge Raad maakt korte metten met eerdere uitspraak over spaartaks

Veel belastingbetalers kunnen geld gaan terugvorderen van de fiscus omdat de overheid te veel belasting heeft geheven over hun spaargeld.

Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarin korte metten wordt gemaakt met onrealistische fictieve rendementen die de fiscus hanteert. In plaats daarvan zou met werkelijke rendementen gerekend moeten worden.

De hoogste rechter noemt de in 2017 ingegane wettelijke regeling voor het belasten van spaargeld en overig vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dat oordeel is op zich niet heel nieuw. Wel nieuw is dat de Hoge Raad vindt dat aan de belastingplichtige in de betrokken zaak "rechtsherstel" geboden dient te worden.

Het vermogen van deze belastingplichtige en zijn vrouw bestond voor het merendeel uit spaartegoeden. Maar daarover ontving hij nauwelijks spaarrente, want die is al lang erg laag. Zijn werkelijke rendement kwam uiteindelijk niet in de buurt van het fictieve rendement waarmee de Belastingdienst rekende. Zo betaalde hij duizenden euro's te veel aan belastingen.

Verheugd

De Bond voor Belastingbetalers die al jaren een juridische strijd voert om deze kwestie, reageert verheugd. Voorzitter Jurgen de Vries beschouwt de uitspraak als goed nieuws voor de 60.000 mensen die meedoen aan een zogenoemde massaal-bezwaarprocedure voor de belastingjaren 2017 en 2018. Die zouden nu dus geld terug moeten kunnen krijgen, zegt hij. Om hoeveel geld dit gaat, kan hij niet direct zeggen.

Maar De Vries denkt dat het oordeel van de Hoge Raad ook voor andere mensen van belang kan zijn. Na wat de Hoge Raad nu gezegd heeft zou de overheid er volgens de belangenbehartiger eigenlijk niet omheen kunnen om breder met werkelijke rendementen te gaan rekenen. In totaal zijn er circa 3 miljoen belastingplichtigen die belasting over hun vermogen betalen. Van deze groep zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen waarvan het box 3-vermogen enkel en alleen uit spaargeld zou bestaan, aldus De Vries.

Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat "duidelijk is dat dit een arrest is met grote impact". De overheid gaat nu kijken hoe de uitspraak uitgevoerd gaat worden. "We kunnen nog niet zeggen hoeveel minder box 3-heffing er over de jaren 2017 en 2018 betaald hoeft te worden, en wat dit betekent voor de jaren erna", laat een woordvoerder weten. Ook wordt volgens hem nog bezien of de uitspraak ook gevolgen heeft voor belastingplichtigen die eerder geen bezwaar hebben gemaakt.

Bron: ANP/Hoge Raad

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.