Nieuws

NBA pleit voor herstartleningen aan levensvatbare bedrijven

De NBA pleit in een open brief voor herstartleningen aan levensvatbare bedrijven. Ook bepleit de beroepsorganisatie een verruiming van de terugbetalingstermijn van overheidsschulden naar vijf jaar. De brief aan overheid en ondernemers geeft vijf aanbevelingen voor een herstart na corona.

Veel ondernemers in het mkb verkeren in zwaar weer. Accountants zien die, soms met partner en vrienden, alle zeilen bijzetten om de eigen onderneming voort te kunnen zetten. De steunmaatregelen van de regering (zoals NOW, TOZO of TVL) helpen mkb-ondernemers op de korte termijn, aldus de NBA. Net als betalingsuitstel voor loonheffing en belastingen, betaalpauzes bij banken en eventuele afspraken met verhuurders en leveranciers.

Toch roept de NBA ondernemers op om zich, samen met hun accountant, ook voor te bereiden en actie te nemen voor de fase daarna. De beroepsorganisatie adviseert ondernemers om op basis van een herstartplan zo spoedig mogelijk de knoop door te hakken: heropenen, saneren of stoppen.

Het verlies aan inkomsten leidt desondanks bij zwaar getroffen ondernemingen tot liquiditeitsproblemen. De NBA vreest dan ook dat voor die ondernemers grote problemen ontstaan als de steunmaatregelen van de overheid aflopen en de aflossingsverplichtingen ingaan. Dat kan betaling van uitgestelde verplichtingen betreffen, zoals de belastingafdracht, maar bijvoorbeeld ook eventuele terugbetaling van te veel uitgekeerde bedragen aan NOW.

Levensvatbaarheid na corona

Accountants staan ondernemers vaak al jaren met financiële raad en daad terzijde en kunnen en willen ook in de huidige situatie een bijdrage leveren, zo stelt de NBA. De beroepsorganisatie roept ook haar leden op om de levensvatbaarheid van de onderneming na corona tot gespreksonderwerp te maken. Er moeten oplossingen gevonden worden voor acute- én te verwachte financiële problemen. Dat betekent een moeilijk maar noodzakelijk gesprek over onderwerpen als liquiditeit, financiering, andere buffers, huurkorting of -uitstel, alternatieve bedrijfsvoering of optimalisatie van werkkapitaal.

De NBA reageert hiermee op een eerdere oproep van MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof aan accountants, om een belangrijke rol te spelen bij het in kaart brengen van de liquiditeitspositie. Zelf vraagt de NBA het kabinet om, met een ruimer betalingsregime en een speciaal krediet, de herstart van levensvatbare bedrijven te faciliteren. 

Vijf aanbevelingen

De open brief bevat vijf aanbevelingen ten behoeve van mkb-bedrijven in zwaar weer:

  1. Kabinet: faciliteer herstart levensvatbare bedrijven
  2. Ondernemers: verkrijg financieel overzicht en maak een herstartplan
  3. Ondernemers: neem tijdig maatregelen om erger te voorkomen
  4. Ondernemers: saneer schulden en/of stop op tijd
  5. Accountants: ga in gesprek.

De open brief is ondertekend door NBA-voorzitter Marco van der Vegte en door Leen Paape, voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. De brief is aangeboden aan het kabinet, MKB-Nederland en de eigen achterban.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.