Nieuws

Wijzigingen NOW 4 naar Tweede Kamer gestuurd

Demissionair minister Wouter Koolmees van Financiën heeft de regeling naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de verlenging wordt toegelicht van de NOW-steun.

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt met drie maanden verlengd tot en met september 2021. De NOW-4 regeling komt sterk overeen met haar voorganger (NOW-3, vierde en vijfde tranche). Er zijn echter een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de NOW-3 regeling. Koolmees had de kamer hier reeds begin juni over geïnformeerd, maar zet de wijzigingen nogmaals op een rijtje.

TVL

Ten eerste wordt de TVL uitgezonderd van het omzetbegrip binnen de NOW. In de NOW-4 telt de TVL niet langer mee als omzet voor de vaststelling van de NOW-subsidie. Dit geldt ook voor de NOW-3.

Administratieve lastenverlichting

Ten tweede wordt een zestal aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW doorgevoerd. De aanpassingen zorgen ervoor dat de administratieve lasten, waar werkgevers mee te maken krijgen als zij een NOW-aanvraag doen, worden verminderd. Deze aanpassingen worden tevens ingevoerd voor de NOW-3.

Een van deze aanpassingen - het verhogen van de drempelbedragen - moet in de regeling worden opgenomen. Daarom wordt bepaald dat de drempelbedragen vanaf wanneer een derdenverklaring of een accountantsverklaring moet worden aangeleverd, zijn verhoogd. Voor de derdenverklaring is de nieuwe grens 40 duizend euro (voorschot en vaststelling). Voor de accountantsverklaring was vanaf een voorschot van 100 duizend euro een accountantsverklaring verplicht, dit wordt 125 duizend euro (dit drempelbedrag gold al voor de vaststelling).

Bonussen en dividend

Ten derde wordt een aanvullende voorwaarde opgenomen in de NOW-4 met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend, als uitwerking van een motie van Kamerleden Ploumen, Marijnissen en Kröger (voorwaarden NOW bonussen- en dividendverbod multinationals). Met deze voorwaarde worden werkgevers die een voorschot van meer dan 125 duizend euro hebben ontvangen, of waarbij de subsidie wordt vastgesteld op meer dan 125 duizend euro, verplicht om bij een NOW-aanvraag een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid.

Omzetverliespercentage

Ten vierde wordt een begrenzing van 80 procent ingevoerd op het omzetverliespercentage in de NOW-4. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 80 procent omzetverlies, ook als de werkgever meer omzetverlies heeft.

Niet vaststellen

In het kader van het opnemen van de aanvullende voorwaarde in de NOW-4 met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend, voegt de minister nog toe dat het advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over de NOW-4 regeling is dat men niet moet vaststellen, tenzij de extra voorwaarde met betrekking tot het uitkeren van bonussen en dividend wordt geschrapt. De ATR is namelijk van mening dat de voorwaarde geen materiële betekenis toevoegt en extra regeldruk voor werkgevers en werknemers met zich meebrengt.

"De overeenkomst zal inderdaad geen formeel middel zijn om bonussen en dividenden bij een buitenlandse moedermaatschappij te verbieden, maar de overeenkomst kan wel een materieel effect hebben, omdat de vakbeweging zodoende op de hoogte is van het bonus- en dividendbeleid. Daarbij gaat het om subsidie gefinancierd uit publieke middelen en is het in dat licht van belang dat het bonus- en dividendbeleid van een werkgever weloverwogen tot stand komt. De verklaring brengt wel regeldruk met zich mee, maar zal naar verwachting slechts van toepassing zijn op 2.300 aanvragers. Bovendien staat daar een forse administratieve lastenverlichting in NOW-3 en -4 tegenover", aldus Koolmees.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.