Nieuws

Kabinet stopt na september met steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag, zo stelt het kabinet. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. In totaal is ruim tachtig miljard euro aan uitgaven voorzien, sinds de invoering van de eerste steunpakketten in maart 2020.

De betrokken demissionair ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Stef Blok (Economische Zaken) hebben de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het stopzetten van de steunmaatregelen. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft wel van kracht in het vierde kwartaal, net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is daarnaast bezig met een gerichte compensatieregeling voor de 'nachthoreca', die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten blijft.

Economische cijfers bemoedigend

"De regering heeft veel respect voor de veerkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van bedrijven, ondernemers, zzp’ers en werkenden tijdens deze uitzonderlijk moeilijke periode", zo stelt het kabinet. "Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen en mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf. Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen echter beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag."

De economische cijfers zijn volgens het kabinet "bemoedigend", waarbij wordt verwezen naar de ramingen van het Centraal Planbureau. Dat gaat uit van een groei van 3,8 procent in 2021 en 3,2 procent in 2022. Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel, zo meent het kabinet. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021.

Het kabinet erkent wel dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is en dat er bedrijven zijn die te maken hebben met "een veranderde wereld" ten opzichte van begin 2020. Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen van kracht, om de dynamiek op de arbeidsmarkt en de aanpassing van de economie te bevorderen.

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C lopen door tot eind 2021, om marktfinanciering te blijven faciliteren. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Belastinguitstel

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van €40,4 miljard.

Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€16,6 miljard), of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€4,6 miljard), zo meldt het kabinet. Per saldo staat op dit moment €19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van.

Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België, om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort.

De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden, benadrukt het kabinet.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Dat gaat bijvoorbeeld via het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing, gericht op mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk.

Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren, zo stelt het kabinet. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.