Nieuws

AFM-agenda 2022: Uitbreiding toezicht op accountantsorganisaties

Een belangrijk aandachtsgebied van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het komend jaar is de uitbreiding van het toezicht op accountantsorganisaties. De duurzaamheidstransitie neemt een centrale plaats in. Dat meldt de AFM in haar overzicht van prioriteiten en andere toezichtactiviteiten in de jaarlijkse toezichtagenda.

Vanaf 2022 voert de AFM het toezicht op de ruim 260 niet-oob-accountantsorganisaties volledig zelf uit. Het "ingroeipad" voor de uitvoering loopt tot 2024. Prioriteit hierbij heeft het vergroten van de kennis over het niet-oob-segment en meer inzicht krijgen in de risico's "door instellingsspecifieke en -overstijgende onderzoeken". In de praktijk gaat dat via een data-uitvraag op organisatieniveau en op het niveau van de wettelijke controles.

Daarnaast heeft de AFM de intentie om met een hogere frequentie onderzoek bij de zes oob-accountantsorganisaties uit te voeren; dat vraagt om politieke besluitvorming. “Het vernieuwde toezicht zal plaatsvinden zodra de uitbreiding van het kostenkader hiervoor is bekrachtigd”, aldus de AFM. Ook worden er meer datapunten gevraagd van de accountantsorganisaties.

De toezichthouder stimuleert de oob-accountantsorganisaties "om de kwaliteit duurzaam te borgen" en doet "instellingsspecifiek en -overstijgend onderzoek naar elementen van de borging". De zes oob-kantoren worden dit jaar voorbereid op een vernieuwde toezichtmethodologie, zo stelt de AFM. "Door meer datagedreven te werken, kunnen we het risicogebaseerde toezicht verder vormgeven."

Niet-financiële informatie

"Wij willen dat de schakels in de keten van betrouwbare en relevante (niet-)financiële verslaggeving zoals auditcommissies, aandeelhouders, investeerders/beleggers en andere stakeholders hun rol goed vervullen", aldus de AFM in de jaaragenda. De toezichthouder wil zich hard maken voor goede verbinding tussen financiële en niet-financiële verslaggeving door ondernemingen. Voor meer consistentie in de verslaggeving zijn nieuwe, overkoepelende nfi-standaarden van belang. De AFM verwijst daarbij naar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die voor veel onderneming geldt vanaf boekjaar 2023.

Vanaf 2022 moeten ondernemingen een iXBRL-versie van de jaarrekening opmaken en laten registreren bij de AFM. Ook heeft digitalisering impact op zowel de bedrijfsvoering van ondernemingen die leidt tot verslaggeving, als in de controle door accountantsorganisaties. "De accountant moet er alert op zijn dat dit kan leiden tot een nieuwe categorie fraudegevallen en moet bij signalen adequaat optreden", waarschuwt de toezichthouder. Ook de digitalisering van accountantsorganisaties zelf kan kwetsbaarheden met zich meebrengen.  

Andere thema's

De populariteit van beleggen blijft groeien door de aanhoudende lage rente en een steeds laagdrempeliger aanbod. In het kader van de bescherming van kwetsbare beleggers kijkt de AFM dit jaar onder meer naar de online keuzeomgeving, het aanbod van nieuwe beleggingsproducten en kostentransparantie. Ook de activiteiten van finfluencers staan op de radar.

Daarnaast zet de AFM dit jaar in op een betere kwaliteit van meldingen van verdachte transacties en andere vermoedens van marktmisbruik. "Beleggers moeten kunnen vertrouwen op eerlijk werkende financiële markten. Dit valt en staat met integer handelsgedrag."

Het nieuwe pensioenstelsel treedt naar verwachting in 2023 in werking. Deelnemers moeten meer keuzes maken en de risico's verschuiven in dit nieuwe stelsel naar hen. De AFM ziet erop toe dat pensioenuitvoerders deelnemers goed begeleiden bij keuzes en onderzoeken of zij die risico's willen en kunnen dragen.

De AFM voorziet voor 2022 een uitbreiding van het aantal fte's dat betrokken is bij het toezicht op accountantsorganisaties van 56 naar 65. In totaal werken er zo'n zevenhonderd mensen bij de toezichthouder.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.