Nieuws

Kabinet komt met pakket van jaarlijks half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

Het kabinet trekt tot en met 2027 jaarlijks € 500 miljoen uit voor het midden en kleinbedrijf (mkb). Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. Ook wordt voorgesteld om de voorgenomen verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's van ondernemers vanaf 2025 te schrappen.

Het kabinet intensiveert, zoals aangekondigd met Prinsjesdag, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit stimuleert ondernemers om "groen" te investeren. Ook wordt het aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven.

Verder worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren; speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt. Daarnaast verhoogt het kabinet de werkkostenregeling (WKR), die werkgevers helpt onbelaste vergoedingen aan de werknemer te geven. Door de aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid verlaagd. Met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml). 

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale zaken) heeft het kabinet over de invulling van het pakket voor het mkb gesproken met de sociale partners MKB Nederland en VNO-NCW. “Daaruit kwam dat er met name behoefte is aan maatregelen die investeringen in het mkb aanjagen. Met dit pakket geven we de komende jaren een steun in de rug aan ondernemend Nederland.”

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto's

In het Belastingplan 2023 is een verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto's van ondernemers opgenomen. Die verhoging zou dienen als dekking voor de lagere opbrengst van het afschaffen van de vrijstelling in de bpm van bestelauto's. Om de impact van deze maatregel op de lastendruk voor ondernemers te verminderen, gaat de voorgenomen structurele verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 niet door.

In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade.

Om het budgettaire gat verder te dichten wordt de kansspelbelasting iets verhoogd en gaat het tarief van de accijns op rooktabak omhoog.

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.