Nieuws

Accountant moet controleverklaring soms ook aan OR verstrekken

Vanaf 2023 moeten accountants, bij ernstige zorgen over de continuïteit van een onderneming, hun controleverklaring ook aan de ondernemingsraad verstrekken.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt in de Wet op de ondernemingsraden een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Accountants die wettelijke controles (op basis van art. 2:393 BW) verrichten, moeten in situaties van ernstige onzekerheid over de continuïteit van een onderneming “onverwijld” een kopie van hun controleverklaring verstrekken aan de ondernemingsraad.

De wijziging is het gevolg van een eerder besluit van de Tweede Kamer. Ondernemers zijn op grond van de Wet op de ondernemingsraden nu al verplicht om de OR financiële gegevens te verstrekken, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet of onvoldoende. Ondernemingen en organisaties met vijftig of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad hebben.

Geheimhouding

Extra steun voor werknemers is “allesbehalve een overbodige luxe”, omdat die als schuldeisers bijzonder kwetsbaar zijn bij een faillissement, aldus een amendement voor wijziging van de Faillissementswet van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen. “Hoe eerder de ondernemingsraad geïnformeerd wordt, hoe beter zij ook een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van insolventie.”

De nieuwe wettelijke verplichting ontheft de accountant van zijn of haar geheimhoudingsplicht, zoals die in de Wta is opgenomen. Op basis van de Wet op de ondernemingsraden moet de OR wel vertrouwelijk omgaan met aan haar verstrekte stukken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.