Nieuws

Corona-steunpakket stopt per tweede kwartaal 2022

Gezien de corona-ontwikkelingen en het opheffen van vrijwel alle beperkingen, stopt het kabinet per 1 april met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen, aldus het kabinet. Ook moet voorkomen worden dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Generieke steun belemmert mogelijk ook dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn.

Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt, zo stelt het kabinet.

Doorlopende maatregelen

Naast het stoppen met de NOW en de TVL komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz); het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C.

De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Schulden

Het kabinet ondersteunt ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd met een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente.

Ook ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld, door saneringsakkoorden kansrijker te maken. De Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnvisie steun

De wetenschap dat corona niet zomaar verdwijnt én dat generieke steunmaatregelen op de lange termijn niet houdbaar zijn, betekent volgens het kabinet dat Nederland "in het kader van corona in een open samenleving weer terug gaat naar reguliere economische verhoudingen".

In maart komt het kabinet daarom met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt "gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico's voor de overheid en ondernemers".

Kamerbrief over beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.