Nieuws

Familiebedrijven bezorgd over regeling bedrijfsopvolging

Bijna de helft van de familiebedrijven (44 procent) verwacht dat het eigendom ervan eerder verkocht wordt aan externen, als geen gebruik gemaakt kan worden van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Ruim tweederde van de familiebedrijven is tevreden met de erkenning van hun belang door het nieuwe kabinet. Maar slechts 18 procent heeft er vertrouwen in dat het kabinet gedurende de regeerperiode ook daadwerkelijk zal handelen in het belang van familiebedrijven. Dat blijkt uit het Familiebedrijven-onderzoekspanel, opgezet door RSM in samenwerking met Nyenrode.

BOR-regeling

In mei 2020 is door het kabinet een voorstel gepresenteerd voor afschaffing of beperking van de BOR-regeling, als onderdeel van de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Op dit moment kunnen familiebedrijven nog gebruik maken van de huidige BOR-regeling. Versobering van de BOR kan leiden tot minder belastingvoordeel. Ruim een derde overweegt daarom spoedig de eigendom van het bedrijf over te dragen.

Tegelijk steunt 92 procent van de familiebedrijven het streven van het kabinet om bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Volgens Roberto Flören, hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode, zou het “zonde zijn als de complexiteit van de BOR onze hoeksteen van de economie tot verkoop aanzet”.

Gevolgen coronacrisis

Ruim een vijfde van de familiebedrijven geeft aan dat de coronacrisis de continuïteit van het bedrijf in redelijke tot zeer hoge mate bedreigt. Door de pandemie heeft 28 procent van de familiebedrijven een omzetdaling meegemaakt. In 2021 hebben zij gemiddeld 27 procent minder omzet gerealiseerd, vergeleken met 2019.

Uit eerder onderzoek bleek dat familiebedrijven meer reserves aanhouden en minder beroep doen op overheidssteun zoals de NOW en de TVL, stelt Laura Bles-Temme (Head of Tax RSM). “Door de gevolgen van de coronapandemie vreest twintig procent van de familiebedrijven echter dat zij de in de BOR gestelde voortzettingseis niet halen.”

Doorlooptijd

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is in iedere individuele situatie complex en onzeker. Daarom vindt tachtig procent van de familiebedrijven het belangrijk om vooraf met de Belastingdienst af te stemmen hoe de BOR op hun bedrijfsoverdracht zal uitwerken. Op dit moment is de doorlooptijd van dergelijke afstemmingstrajecten bij de Belastingdienst echter erg lang. Dit kan leiden tot grote onzekerheid en in de toekomst misschien zelfs tot geschillen.

“Onze cliënten willen vaak in overleg en met goedkeuring van de Belastingdienst hun bedrijf overdragen, maar helaas is een behandeltermijn van één jaar geen uitzondering”, aldus Bles-Temme. “Niet elk bedrijf kan of wil zo lang wachten. Wij maken mee dat ondernemers gedurende het afstemmingstraject besluiten om toch aan derden te verkopen, omdat het proces te lang duurt en te veel onzekerheid kent.”

Net als Flören zou zij het betreuren als het voortbestaan van familiebedrijven in Nederland in gevaar komt “doordat de overheid andere prioriteiten stelt”.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.