Nieuws

Financiële sector presenteert roadmap naar circulaire economie

De werkgroep Circulaire economie van het Platform voor Duurzame Financiering presenteert een roadmap met concrete acties, om de financiële sector te versterken als aanjager van de circulaire economie.

De Nederlandse regering streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De financiële sector speelt hierbij een cruciale rol. De financiering van circulaire bedrijven en projecten kent echter nog veel belemmeringen, aldus de publicatie.

Zo moeten bedrijven handelen binnen de kaders van een nog vooral lineaire economie, waarbij negatieve externe effecten niet meewegen in de prijs van producten en diensten. Daardoor worden risico- en rendementsprofielen van circulaire bedrijfsmodellen nog niet goed begrepen en ingeschat en geven investeerders vaak voorrang aan lineaire investeringen.

De financiële sector kan als financier van circulaire bedrijven een belangrijke rol spelen bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De werkgroep, waarvan ook de NBA deel uitmaakt, vindt daarom dat circulaire overwegingen in 2030 een integraal onderdeel moeten zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

Vier concrete acties

Om dit te bereiken komt de werkgroep in de 'Roadmap Circulair Financieren 2030' met vier concrete acties voor de financiële sector.

 1. Neem lineaire én circulaire risico's mee in financieringsbeslissingen
  Lineair risico moet expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. Het gaat hier om het risico op discontinuïteit, door te blijven ondernemen onder de onhoudbare aanname van oneindige grondstoffen. Circulaire risico's moeten reëler worden ingeschat door (risico)modellen op de toekomst te richten en zekerheden te zoeken in toekomstige kasstromen, lange termijn stabiliteit en ketencontracten.

FinanceRoadmap_Actie1_900x590.jpg

 1. Weeg circulaire metrics mee in financiering
  Door het meewegen van circulaire metrics in financiering wordt de transparantie vergroot, wordt externe controle en benchmarken mogelijk en wordt het risico op greenwashing verlaagd.

FinanceRoadmap_Actie2_900x590.jpg

 1. Doe ervaring op door het sluiten van landmarkdeals
  Een 'landmarkdeal' is het financieren van een bedrijf dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en minstens één nieuw element van circulaire financiering toepast. De inzichten die hieruit volgen (hoe we het beste circulariteit kunnen meten, hoe risico's en kansen gewogen moeten worden en hoe financiers op structurele wijze deze informatie kunnen gebruiken), worden met de sector gedeeld.

FinanceRoadmap_Actie3_900x590.jpg

 1. Optimaliseer en verbreed het financieringsinstrumentarium
  Dit zorgt ervoor om snel tot een kantelpunt te komen, waarna circulaire financiering de norm wordt. Met meer risicodragend kapitaal voor circulaire bedrijven in een vroege fase en het ontwikkelen van passende financiering, kunnen circulaire bedrijven groeien naar de benodigde schaal om te voldoen aan investeringscriteria voor financiers in een latere fase, zoals banken en institutionele beleggers. Blended finance, overheidsfinanciering en financiële innovatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

FinanceRoadmap_Actie4_900x590.jpg

Daarnaast roept de werkgroep de financiële sector op om samen te werken met klanten, overheden, regelgevers en toezichthouders.

Week van de circulaire economie

De roadmap van het Platform voor Duurzame Financiering wordt gepresenteerd tijdens de eerste dag van de Week van de circulaire economie, die van 7 tot en met 12 februari wordt gehouden. Het is de zevende keer dat een dergelijke week wordt georganiseerd.

Bedrijven, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen organiseren de komende dagen honderden evenementen over de circulaire economie, om het thema verder onder de aandacht te brengen. De week trapt af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie, waarbij VNO-NCW en MKB-Nederland betrokken zijn.

Een overzicht van activiteiten is beschikbaar via de website van de Week van de Circulaire Economie.

Recent presenteerde een samenwerkingsverband van financiële experts, de Coalitie Circulaire Accounting (CCA), in een rapport ook het belang van boekhouding en financiering voor de circulaire transitie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.