Nieuws

MAB-themanummer over data-analyse in de controle

De MAB-uitgave 'De controle verklaard: data-analyse, toepassingen en uitdagingen in de accountantscontrole' is beschikbaar. Het is de vierde editie van de nieuwe uitgavereeks van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie over een thema op het gebied van de accountantscontrole.

De uitgave bevat de resultaten van recent verricht onderzoek over data-analyse, die de redactie van het wetenschappelijke tijdschrift maandag 21 maart onder grote belangstelling presenteerde tijdens een online bijeenkomst.

In de uitgave staan onder andere de resultaten van een onderzoek van Auke de Bos and Mohammed Ibn Lkassem naar de opvattingen van young professionals en assurance leaders over technologische vernieuwing in de accountantscontrole. "Daarbij komen ook enkele dilemma's voorbij", aldus Anna Gold en Barbara Majoor in de introductie bij het themanummer. "Zo zullen accountants in de controle de volgende afweging moeten maken: op welk punt kies ik ervoor om de grens van mijn eigen expertisehorizon te erkennen en betrek ik andere professionals op het gebied van data-analyse in de controle? Daarnaast verwachten de auteurs dat professionele oordeelsvorming nog belangrijker wordt in een omgeving waarin controles steeds complexer worden. De bevraagde young professionals verwachten in ieder geval dat de aantrekkelijkheid van het beroep – en de kwaliteit van de controle – door data-analyse en andere technologische innovaties zal toenemen."

De uitgave bevat de volgende artikelen:

  • Anna Gold, Barbara Majoor - Data-analyse is here to stay (introductie themanummer)
  • Peter Eimers en Remco ter Steege - Data-analyse in de controlestandaarden; uitdagingen en ontwikkelingen
  • Joost van Buuren en Wiebren Wijma - Over kwaliteitsborging van datagedreven controlemethodologie
  • Xiaoxing Li - Behavioral challenges to professional skepticism in auditors' data analytics journey
  • Koen Derks, Jacques de Swart en Ruud Wetzels - Een Bayesiaanse blik op gestratificeerde steekproeven heeft voordelen voor de auditor
  • Auke de Bos en Mohammed Ibn Lkassem - Opvattingen van young professionals over technologische vernieuwing in de accountantscontrole

Het themanummer van het MAB is te raadplegen op www.mab-online.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.