Nieuws

Everts: EY wil geen audit only-model

Het voorkomen van nieuwe incidenten rondom accountants is gebaat bij audit only. Maar EY wil geen audit only-model, betoogt Gerben Everts in de Telegraaf.

Everts, directeur van beleggersorganisatie VEB en eerder toezichthouder op het accountantsberoep bij de AFM, noemt het in zijn column in de Telegraaf “maatschappelijk onaanvaardbaar” dat wereldwijd dertig procent van de accountantscontroles onder de maat is. Het accountantsberoep is steeds ’efficiënter’ geworden en “de jacht is ingezet op omzetgroei in omringende domeinen”, stelt hij. “De daardoor ontstane kwetsbaarheden in kwaliteit bleven lang onbewaakt, met misstanden tot gevolg.”

Het voornemen van de wereldwijde EY-organisatie om de advies- en accountantspraktijken te splitsen lijkt dan ook verheugend, aldus Everts. “Meer aandacht voor de controletak als publiek goed is goed en trekt de betere accountants aan.”

Maar volgens de VEB-directeur wil EY helemaal niet naar een audit-onlymodel, maar vasthouden aan het multiservice-concept. “EY ziet audit als verplicht corvee en wil juist door kunnen groeien in andere vormen van dienstverlening. Daarvoor moet ze af van knellende regelgeving die de combinatie van advies en controle op het niveau van de gecontroleerde beperkt.”

Klap in het gezicht

Volgens Everts biedt EY de adviestak aan “voor de hoogste bieder” en gaat na een splitsing het jagen op adviesomzet “ongeremd” door, “wat de spanning in de prikkels en het marktfalen juist groter in plaats van kleiner maakt”. In zijn optiek is dat een “klap in het gezicht van alle accountants in Nederland”.

Wat de VEB-voorman betreft zou aanvullend advieswerk naast de controle beperkt moeten blijven tot niet-beursgenoteerde bedrijven en gaat het voornemen van EY niet helpen om een noodzakelijke cultuurverandering en kwaliteitsverbetering door te voeren en zo vertrouwen terug te winnen. “Het voorkomen van nieuwe incidenten is gebaat bij audit only. En audit only, Ernst!”

Discussie

De plannen van EY rondom het splitsen van de advies- en auditpraktijken zijn voer voor discussie, ook op deze site. Zo reageerde communicatie-adviseur Jan-Willem Wits recent op het betoog van hoogleraar Jan Bouwens dat EY van de verkoop van de adviestak een verdienmodel zou maken. Wits noemt de splitsing een “logische laatste stap, die met het scheiden van controle en advies begonnen is”.

Eerder stelde hoogleraar Peter Diekman al dat als accountants de onafhankelijkheidsregels volgen, een scheiding tussen accountants en consultants niet nodig is. Hij noemde het een “discussie voor de bühne”.

Hoogleraar Marcel Pheijffer sprak medio juni in zijn column in het FD het vermoeden uit dat de discussie binnen EY over splitsing van controle en advies is aangezwengeld door de adviestak. De onafhankelijkheidsregels voor accountants zitten daar in de weg en de accountantspraktijk moet veel investeren in kwaliteits- en compliancemaatregelen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.