Nieuws

Belastingdienst 'op schema' met hersteloperatie box 3

De 'hersteloperatie' voor mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 ligt op schema. Betrokkenen krijgen voor 4 augustus schriftelijk bericht van de Belastingdienst over hoe zij herstel ontvangen.

Daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning, aldus de Belastingdienst. In de afgelopen tijd heeft de fiscus het herstel per belastingplichtige berekend volgens de 'spaarvariant'. Via een online rekenhulp op de website van de Belastingdienst is dat ook zelf na te rekenen.

Volgens de Belastingdienst krijgt zestig procent van de bezwaarmakers geld terug. Dat komt overeen met inschattingen die eerder zijn gemaakt en gedeeld met de Tweede Kamer. Mensen die geen geld terugkrijgen, hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3-stelsel vanuit werd gegaan. 

Spaarvariant

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige.

Het kabinet vindt het herstel via deze spaarvariant rechtvaardig, omdat zo herstel wordt geboden aan belastingplichtigen met een vermogen dat (voor een groot deel) uit spaargeld bestond, zonder dat dit leidt tot herstel van belastingplichtigen die de afgelopen jaren juist een goed rendement op beleggingen konden behalen.

Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente en bij beleggingen wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond, krijgen over die jaren dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug.

Belastingjaar 2021

Nadat alle mensen die bezwaar hebben gemaakt bericht hebben gekregen, begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd.

Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt het rechtsherstel voor aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd.

Bron: Belastingdienst

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.