Nieuws

Kabinet investeert in strategische positie industrie en verduurzaming

Het kabinet zet in op een actief en strategisch industriebeleid, door te investeren in innovatie en onderzoek en met maatwerkafspraken.

Het kabinet wil dat de Nederlandse technologische én traditionele (maak) industrie een grote rol van betekenis blijft spelen in wereldwijde, cruciale productieketens, zoals microchips. Dat schrijft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de industriebrief en een brief over maatwerkafspraken, die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Naast gericht investeren in innovatie en onderzoek, stimuleert het kabinet meer in digitalisering van productieprocessen en Europese samenwerking. Zo stelden het ministerie van EZK en de Europese Commissie samen met regionale publiek-private samenwerkingen eind vorige maand 30 miljoen euro extra beschikbaar voor vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH).

Volgens minister Adriaansens heeft Nederland “alles in huis voor een sterke en duurzame industrie die toonaangevend is”. Dat is ook hard nodig, meent de minister, die stelt dat de industrie te vaak in een negatieve hoek zit.

Innoverend verduurzamen

Om de verduurzamingsdoelen in 2030 te halen, moet de industrie in de komende periode grote besluiten nemen over kostbare investeringen voor verduurzaming. Nieuwe en verbeterde productiefaciliteiten moeten worden opgebouwd, bestaande productie omgebouwd en fossiele productiefaciliteiten afgebouwd.

Daar staat tegenover dat de vraag naar klimaatvriendelijke en circulaire goederen, diensten, machines, energie en infrastructuur in de toekomst alleen maar zal toenemen, meent het kabinet. Door eerder dan anderen te verduurzamen en oplossingen te realiseren die daarvoor nodig zijn, kan Nederland zich door innovatie blijvend onderscheiden en wereldwijde exportmogelijkheden en verdienkansen benutten.

Maatwerk

Met de maatwerkaanpak kunnen de twintig grootste industriële uitstoters werken aan nieuwe duurzame technologie, gericht op minder CO2-uitstoot. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen.

Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit. Het kabinet gaat de Nederlandse industrie ook stimuleren om te verduurzamen, door regels te formuleren voor circulair gebruik van grondstoffen en zoals eerder aangekondigd door CO2-uitstoot te beprijzen.  

Gericht investeren

Voor het stimuleren van technologische innovatie binnen de industrie en voor het opleiden en omscholen van talent, maakt het kabinet gebruik van het Nationaal Groeifonds van twintig miljard euro. Dit fonds investeert in projecten op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de maatwerkafspraken is drie miljard euro beschikbaar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.