Nieuws

AFM wil meer eenduidigheid in standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit voor meer eenduidigheid en uitvoerbaarheid van internationale standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Dat blijkt uit de reactie van de toezichthouder op consultaties voor nieuwe internationale standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving van ISSB en EFRAG.

De International Sustainability Standards Board (ISSB) van de IFRS Foundation consulteerde nieuwe regels, die de relevantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving internationaal moeten verbeteren. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) consulteerde standaarden gericht op duurzaamheidsverslaggeving op Europees niveau.

De AFM ondersteunt deze initiatieven, maar pleit voor verbetering van de begripsbepalingen en aansluiting op de bestaande standaarden; de omvang en complexiteit in de huidige concepten hinderen de uitvoerbaarheid. De voorstellen voor de ISSB- en de EFRAG-standaarden moeten beter aansluiten op elkaar en op bestaande (internationale) standaarden, om wereldwijd tot vergelijkbare duurzaamheidsinformatie te komen, meent de toezichthouder.

De ISSB-voorstellen richten zich nu vooral op de positieve en negatieve gevolgen van duurzaamheidaspecten op de waarde(creatie) van ondernemingen, specifiek gericht op het klimaat. Er wordt echter nog onvoldoende gekeken naar de impact die een onderneming heeft op haar omgeving. In de huidige voorstellen wordt verder geen rekening gehouden met de twee andere ESG-criteria 'social' en 'governance'. Ook het begrip 'duurzaamheid' wordt niet gedefinieerd.

Voorstellen te gedetailleerd

De Europese conceptstandaarden van EFRAG houden wél rekening met een zogeheten 'dubbele materialiteit': zij gaan over de risico's en kansen die duurzaamheidsaspecten opleveren voor de waarde(creatie) van de onderneming én de impact die de activiteiten van de onderneming hebben op mens, milieu en maatschappij.

EFRAG werkt de standaarden uitvoerig uit in elf aparte duurzaamheidsthema's, ook op sociaal en governance-vlak. De AFM is bezorgd over de omvang en complexiteit van de EFRAG-standaarden en stelt voor het detailniveau te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de relevantie en vergelijkbaarheid.

De toezichthouder vreest voor te gedetailleerde rapportages als gevolg van de verslaggevingseisen, waardoor gebruikers van informatie door de bomen het bos niet meer zien. Het maakt de regels moeilijker uitvoerbaar voor ondernemingen en kan voor hoge kosten zorgen, aldus de AFM. Ook zijn de regels minder goed controleerbaar voor accountants en toezichthouders. Dat vergroot het risico op greenwashing.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.