Nieuws

Nederland scoort goed bij internationale evaluatie aanpak witwassen

Nederland scoort relatief goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende punten waarop ons land verbeteringen kan doorvoeren.

Dat blijkt uit een rapport van de internationale Financial Action Task Force (FATF). Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt bij de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme.

De taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een “robuust systeem” en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten, aldus de Rijksoverheid in een persbericht.

In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector doet Nederland het relatief goed. Ook de internationale samenwerking en het intensieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.

De FATF stelt dat Nederland prioriteit geeft aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen. Dat leidt tot steeds betere resultaten.

Verbeterpunten

Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Nederland moet de voor toezicht benodigde middelen opschalen, om risicogebaseerd toezicht te verbeteren, aldus het rapport.

Zeker bij complexe internationale structuren moeten instellingen zoals banken, beleggingsinstellingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, notarissen en advocaten meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden (UBO) zijn.

Ook moeten meer middelen worden ingezet om activiteiten zonder vergunning aan te pakken, waaronder ondergronds bankieren en illegale trustdienstverlening. Het rapport memoreert verder een gebrek aan uitgebreide statistieken over het gebruik van meldingen van de FIU bij politieonderzoeken en over het aantal niet-opgepakte meldingen in de politiedatabase.

Andere verbeteringen die de FATF voorstelt, betreffen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en het toezicht daarop. Ook beveelt de FATF aan dat deze groepen worden verplicht om het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties te rapporteren.

FATF

De Financial Action Task Force is een intergouvernementele organisatie, gericht op de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en van massavernietigingswapens. De FATF heeft 39 leden: 37 landen, waaronder Nederland, en twee regionale organisaties (de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten). De FATF heeft onder andere als taak om internationale standaarden vast te stellen ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT standaarden).

Het kabinet geeft de Tweede Kamer in het najaar een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.