Nieuws

Kabinet wil meer doen om witwassen te voorkomen

Het kabinet wil extra stappen zetten om witwaspraktijken te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijk biedt het kabinet ruimte om ongewenste gevolgen van strenge regelgeving tegen te gaan.

Dat schrijven de ministers Kaag van Financiën en Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen, die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen.

De aanpak van witwassen staat bij het kabinet hoog op de prioriteitenlijst, aldus beide ministers. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de aanpak van witwassen in de basis op orde is, maar op een aantal terreinen is verbetering nodig. Het kabinet gaat daarmee aan de slag, samen met publieke en private partijen.

Regelgeving

Criminelen die grote sommen geld willen witwassen doen dit op slinkse manieren en via schimmige constructies. De ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid hebben via regelgeving financiële instellingen en bepaalde niet-financiële instellingen, zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten, verplicht te zorgen voor een schoon financieel systeem.

Een van de internationaal erkende uitgangspunten bij de aanpak van witwassen is dat bedrijven in het financieel-economische verkeer hun klanten goed kennen, weten met wie ze zaken doen en voorkomen dat ze worden gebruikt door criminelen, aldus de bewindslieden. Om de aanpak van witwassen verder te verbeteren, zet het kabinet in op het verbeteren van de toepassing van de regelgeving door deze partijen en het toezicht daarop.

Ook wil het kabinet inzetten op beter zicht op de uiteindelijk belanghebbenden in een onderneming, trust, vereniging of stichting. Een gevuld UBO-register speelt hierbij een belangrijke rol. Verder zet het kabinet in op goede samenwerking tussen publieke partijen onderling, en ook met en tussen private partijen.

Individuele afweging

De strenge regelgeving kan onbedoelde gevolgen hebben. Het kabinet wil daarom kleinere financiële instellingen helpen de regelgeving na te leven, zonder dat hun werk onuitvoerbaar wordt. Hierbij kijkt het kabinet ook naar mensen die werken in sectoren waar het risico op witwassen hoog is, zoals sekswerkers en autohandelaren.

Op dit moment krijgen zij door de sector waarin ze werken te maken met hoge financiële drempels, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening. Het kabinet wil de focus verleggen van een gehele sector naar een individuele afweging.

Monitoring

In de aanpak van witwassen is nog beter zicht nodig op de effectiviteit, aldus de ministers. Het is belangrijk om te monitoren of de aanpak werkt, zodat deze daar waar nodig kan worden aangepast en verbeterd in samenwerking met betrokken partners.

Het kabinet zal de Tweede en Eerste Kamer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de beleidsagenda. Een eerste update over de voortgang van de acties wordt in het voorjaar van 2023 gegeven.

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.