Nieuws

Koepelorganisaties overleggen met staatssecretaris Van Rij over rechtsherstel box 3

De koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA hebben in een brief aan staatssecretaris Van Rij hun zorgen geuit over de verdere uitvoering van het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3.

De koepelorganisaties hebben hun waardering uitgesproken voor het werk dat is verzet door het ministerie van Financiën om de problematiek, waar mogelijk, in goede banen te leiden. Zij onderkennen dat de maatschappelijke context van het 'box 3-dossier' meeweegt in de gekozen oplossingsrichtingen en hebben daar begrip voor.

De organisaties benadrukken dat hun zorgen daaraan niet voorbij gaan, maar vragen ook aandacht voor de gesignaleerde toenemende administratieve druk en vraagstukken rondom rechtszekerheid en rechtsbescherming voor veel belastingplichtigen.

Daarnaast zijn de koepelorganisaties bezorgd over de verdere uitvoering van het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3. In een gesprek met Van Rij op maandag 26 september zijn die zorgen verder toegelicht.

Bezwaar aantekenen

Fiscaal dienstverleners zullen in voorkomende gevallen hun cliënten adviseren om voor de zekerheid voor ieder jaar afzonderlijk bezwaar aan te tekenen, om hun individuele rechten zeker te stellen.

Dat is bijvoorbeeld relevant voor belastingplichtigen die de afgelopen jaren geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing en waarbij nu een ambtshalve vermindering wordt afgewezen. Maar ook voor belastingplichtigen die bezwaar zullen gaan maken tegen de nieuwe 'forfaitaire spaarvariant', omdat hun werkelijke rendement daarvan afwijkt.

Het proces van bezwaar maken kan bij de inzet van een fiscaal dienstverlener alleen ouderwets via een papieren bezwaarschrift, dat door de Belastingdienst wordt gescand en verwerkt in haar systemen. Dit levert de Belastingdienst en fiscaal dienstverleners veel extra werk op. Naar de mening van de koepelorganisaties is dat een ongewenste situatie.

Oplossingen

De koepels stellen als oplossing onder meer een herintroductie voor van de massaal bezwaarprocedure, zoals die tot 2016 gold. Hiermee werd bereikt dat een massaal bezwaarprocedure voor iedereen gaat gelden, ongeacht of daadwerkelijk bezwaar is ingesteld door de belastingplichtige.

Ook de extra belastingrente waarmee belastingplichtigen zijn geconfronteerd, als gevolg van de vertraagde afwikkeling van belastingaangiften door het rechtsherstel, vergt aandacht.

In het gesprek van 26 september heeft staatssecretaris van Rij positief gereageerd op de suggesties en aangegeven dat die nader zullen worden onderzocht.

Gezamenlijke brief koepelorganisaties over bezwaarschriften rechtsherstel box 3

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.