Nieuws

Meeste RB-leden steunen afschaffen fiscale oudedagsreserve

Het afschaffen van de oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 kan rekenen op instemming van de meeste leden van het Register Belastingadviseurs (RB), blijkt uit een uitvraag onder de leden. Slechts 17 procent is pertinent tegen de afschaffing van de FOR, die is opgenomen in het Belastingplan 2023.

De leden pleiten voor een nette afwikkeling van de op 31 december 2022 bestaande FOR-stand, bij voorkeur op dezelfde manier als eerder bij de afwikkeling van het door veel dga's opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB) al werd toegepast.

Een kleine meerderheid (55 procent) van de RB-leden vindt de FOR niet van (groot) belang voor zijn cliënten. 65 procent van die leden past de fiscale faciliteit in minder dan 20 procent van de gedane aangiften inkomstenbelasting toe. De opgebouwde reserve is dan ook relatief bescheiden van omvang, aldus het RB. In 85 procent van alle gevallen bedraagt de reserve minder dan 50.000 euro, vaak nog (veel) minder.

De FOR zorgt volgens de beroepsorganisatie ook voor problemen, vaak ook door onbegrip bij belastingplichtigen. "De FOR is namelijk geen bezitting, terwijl het woord 'reserve' wellicht anders suggereert, maar een fiscale schuld. Veelal is belastinguitstel de insteek bij gebruik van de FOR. Een volwaardige oudedagsvoorziening is de FOR niet, omdat er slechts sprake is van belastinguitstel, niet van echte bezitsvorming."

Afwikkeling

Een over drie jaar uitgesmeerde regeling, waarin de FOR op basis van vrijwilligheid met een aflopende korting door de belastingplichtige kan worden afgekocht, heeft dan ook de voorkeur van veel van RB-leden. "En de ondernemer die bij een verzekeraar een volwaardige oudedagsvoorziening wil opbouwen heeft daar door de nieuwe pensioenwetgeving in de lijfrentesfeer alle ruimte voor", aldus het RB.

Ook geven leden aan dat er wel mogelijkheden moeten blijven voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening en dat de overheid mkb-ondernemers hierbij faciliteert. Over de vorm lopen de meningen uiteen: via een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor ondernemers, een verplichte pensioenopbouw met hoog belastingvoordeel, tot aan een verplicht pensioenfonds zoals bij notarissen en medici.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.