Nieuws

Internetconsultatie aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling gestart

Het kabinet wil in het pakket Belastingplan 2025 met drie maatregelen komen die de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) eenvoudiger en robuuster maken. De maatregelen worden eerst voorgelegd voor consultatie.

De BOR en DSR zijn belastingregelingen bedoeld voor ondernemers die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie. Het kabinet vindt het belangrijk om deze regelingen te behouden, maar wil ze ook toekomstbestendiger maken. Aanleiding is een evaluatie uit 2022.

Op dit moment kan iedereen met een aanmerkelijk belang gebruikmaken van de BOR, ongeacht hoe klein dit pakket is. Maar bij een klein aanmerkelijk belang is eerder sprake van beleggen dan van ondernemen. Daarom stelt het kabinet voor om per 2026 de toegang tot de BOR en de DSR te beperken tot gewone aandelen, met een minimaal belang van 5 procent van het geplaatste kapitaal.

Rollators en dubbel schenken

Daarnaast is gebleken dat de BOR in de huidige vorm wordt gebruikt op een manier waarvoor de regeling niet is bedoeld. Dit gebeurt door zogeheten 'rollatorinvesteringen' en 'dubbel-BOR'.

Bij rollatorinvesteringen koopt een ouder familielid voor een groot bedrag een bedrijf, met als voornaamste doel besparing van de erfbelasting door de beoogde erfgenaam. Er is dan geen sprake van daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Het kabinet wil de minimumbezitstermijn van momenteel één jaar bij overlijden en vijf jaar bij schenking daarom verlengen. Dit geldt voor erflaters en schenkers (ruim) boven de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij de dubbel-BOR schenken ouders bijvoorbeeld hun bedrijf aan hun kind en kopen dit vervolgens terug, waarna ze dit wederom via de BOR schenken aan het kind. Omdat er ook andere varianten van dubbel-BOR mogelijk zijn, stelt het kabinet een antimisbruikbepaling voor. Deze is van toepassing voor alle situaties waarin iemand een onderneming verkoopt en later weer met toepassing van de BOR erft of geschonken krijgt.

Versoepelingen

De derde maatregel neemt knelpunten voor ondernemers weg door versoepeling van de bezits- en voortzettingseis. Zo wordt het makkelijker gemaakt om te herstructureren in de bezitsperiode en in de voortzettingsperiode. Als de juridische vorm van de onderneming verandert (structuur of rechtsvorm), hoeft dit geen belemmering te zijn voor de BOR. Daarnaast wordt de minimum voortzettingstermijn verkort per 1 januari 2025, van vijf naar drie jaar.

De internetconsultatie van het wetsvoorstel loopt van 19 april tot en met 19 mei 2024.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.