Nieuws

NBA pleit voor permanent adviescollege toetsing regeldruk

De NBA heeft gereageerd op het voorstel voor het permanent instellen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De beroepsorganisatie is voorstander van zo'n college.

Volgens de NBA is instelling van een permanent adviescollege een erkenning van de noodzaak om een externe, onafhankelijke toets uit te laten voeren van mogelijke regeldruk bij voorgenomen regelgeving. "Veel van onze leden, zeker als regelgeving de bedrijfsvoering betreft, zijn daar uit hoofde van hun werkzaamheden direct bij betrokken", aldus de NBA.

De NBA pleit ervoor om het ATR niet alleen te laten adviseren aan ministeries, maar het college ook de mogelijkheid te bieden om adviezen zelf openbaar te maken. Verder vindt de beroepsorganisatie het belangrijk om duidelijk te maken wanneer sprake is van onnodige regeldruk.

Daarom moet het ATR het eigen normenkader voor de effectiviteit en proportionaliteit van regelgeving expliciet maken en periodiek evalueren. Ook moet bij inzet van verschillende uitvoeringstoetsen de effectiviteit en consistentie worden gewaarborgd, net als het werken met eenzelfde begrippen- en normenkader.

Termijn loopt af

De beoordeling van efficiëntie en effectiviteit in de keten en de regeldrukeffecten hiervan vragen specifieke kennis van en ervaring met financiën en accountancy, stelt de NBA. Dus moet minimaal één van de leden van het ATR deze kennis en ervaring inbrengen.

De instelling van het huidige adviescollege toetsing regeldruk is tijdelijk; per 1 december 2022 loopt de termijn ervan af. Daarom wordt gewerkt aan een permanent adviescollege, dat een aantal extra taken krijgt, zoals adviseren over beleidsvisies en een rol bij EU-wetgeving.

De consultatie van de instellingswet is inmiddels gesloten. Naast de NBA hebben onder meer VNO-NCW en SRA hierop gereageerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.