Nieuws

Prinsjesdag 2022: 17 miljard euro voor koopkrachtreparatie

Met een pakket van 17 miljard euro voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten van de hoge inflatie zoveel mogelijk dempen. Ook neemt het kabinet maatregelen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, armoede te bestrijden en de relatie tussen burger en overheid te verbeteren. Uitgangspunt is dat werken moet lonen.

Dat schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) in hun begroting, die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Koopkrachtmaatregelen

Niet eerder stak de overheid zoveel geld in koopkrachtreparatie voor huishoudens. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en lagere middeninkomens perspectief te bieden, maakt het kabinet 17 miljard euro vrij. Daarvan is een kleine twaalf miljard euro voor incidentele maatregelen in 2023, zoals een voortzetting van de energietoeslag van 1300 euro via gemeenten, die zij deels dit jaar al kunnen uitkeren.

Daarnaast komt er een verhoging van de zorgtoeslag, verhoging van het kindgebonden budget, verlaging van de energiebelasting (dit wijzigt als er een prijsplafond komt) en verlaging van de brandstofaccijnzen.

Werk moet lonen

Een belangrijk uitgangspunt voor het kabinet is dat werk moet lonen. Daarom gaat bijna vijf miljard euro naar structurele maatregelen, waaronder een verhoging van het wettelijke minimumloon met tien procent, een verhoging van de arbeidskorting, een verlaging van het tarief van de eerste loon- en inkomstenbelastingschijf en een verhoging van de huurtoeslag.

Voor een structureel hoger kindgebonden budget komt aanvullend honderd miljoen euro per jaar beschikbaar. Verder werkt het hogere minimumloon ook door in de gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW en de bijstand) en leidt dit naar verwachting ook tot loonstijgingen in de loonschalen vlak boven het minimumloon.

Deze maatregelen samen moeten gemiddeld een positief koopkrachtbeeld opleveren voor Nederlandse huishoudens in 2023. Maar dat maakt de uitzonderlijke koopkrachtdaling met 6,8 procent van dit jaar niet goed. Het koopkrachtbeeld van 2023 moet dan ook in samenhang met 2022 worden bekeken, aldus de bewindslieden.

Arbeidsmarktplannen

Veel werkgevers zoeken personeel, tegelijkertijd bestaat er een flinke tweedeling tussen mensen die een vast en een flexibel contract hebben. De risico's van flexibele contracten liggen bij werkenden. Daarom schaft het kabinet de oproepcontracten af, behalve voor scholieren en studenten. Ook pakt het schijnzelfstandigheid aan en komt er een certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Verder wil het kabinet de leer- ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken. Daarom komen er leerrechten voor praktisch geschoolden en krijgt de STAP-regeling een aanvullende 500 miljoen euro (over vier jaar), specifiek voor mensen met maximaal een MBO-4 diploma.

Om de relatie met de burger te verbeteren wil het kabinet wetten vereenvoudigen, zodat mensen die recht hebben op een uitkering of toeslag deze ook daadwerkelijk krijgen. Ook gaan uitvoeringsorganisaties meer maatwerk leveren. Om dat mogelijk te maken investeert het kabinet de komende jaren in totaal 600 miljoen euro in de uitvoering en dienstverlening van UWV, SVB, Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Koopkrachtbrief

Bron: Ministerie van SZW

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.