Nieuws

AFM Agenda 2023: geen eenvoudige oplossingen om risico's op te vangen

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering raken en versterken elkaar. Er zijn geen eenvoudige oplossingen om de risico's die gepaard gaan met deze trends op te vangen. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de publicatie van de eigen agenda voor 2023.

De genoemde ontwikkelingen vragen aanpassing van de financiële sector en bijsturing van beleidmakers en toezichthouders, aldus de AFM Agenda 2023. Volgens AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest moeten we "samen aan de bak, wil Nederland uitzicht houden op een duurzame en financieel stabiele toekomst".

De agenda beschrijft de trends en risico's in de financiële sector en licht de prioriteiten en activiteiten voor de AFM voor het komende jaar toe. Die prioriteiten komen voort uit de vernieuwde AFM Strategie (2023-2026), die tegelijk met de agenda is gepubliceerd.

De AFM richt zich dit jaar extra op het bestrijden van greenwashing, op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, is alert op de digitalisering van bankproducten en wil meer toezicht houden op crypto's. Ook wordt gelet op het verstrekken van te hoge leningen aan consumenten, onderverzekering en slechte zorg of nazorg door financiële instellingen.

Accountantstoezicht

Het toezicht op de reguliere vergunninghouders wordt in 2023 "verder opgebouwd" en voor oob-accountantsorganisaties "stapsgewijs geïntensiveerd", stelt de AFM in de agenda. Ook zoekt de toezichthouder verbinding en samenwerking met "belangrijke schakels in de keten van betrouwbare en relevante (niet-)financiële verslaggeving", zoals auditcommissies en beleggersorganisaties.

Thema's als duurzaamheid, fraude en continuïteit, technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben grote invloed op de sector, net als negatieve prikkels in de markt voor wettelijke controles. De AFM zet in op een "samenhangende en evenwichtige" wijze van rapporteren over ESG-factoren door ondernemingen en ziet ook de invloed van digitalisering in de verslaggeving toenemen.

In 2023 wil de toezichthouder beter zicht krijgen op belangrijke risico's voor de kwaliteit van wettelijke controles in het segment van de reguliere vergunninghouders. "Parallel zullen we werken aan bewustwording bij reguliere vergunninghouders ten aanzien van bijvoorbeeld een thema als client en opdrachtacceptatie waar in 2022 onderzoek naar is gedaan", aldus de AFM. Waar het passend is, treedt de AFM "handhavend op".

AFM Agenda 2023

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.