Nieuws

Helft werkgevers niet klaar met definitieve aanvraag NOW

Meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-coronasteun, is nog niet klaar met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie.

Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die de werkgevers daar met een extra communicatiecampagne op gaat wijzen. Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om zo massaal banenverlies te voorkomen. Het bedrag waar ze recht op hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten.

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de desbetreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari 2023 om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot terugvordering van het volledige voorschot.

Uitstel

De deadline geldt voor de vier NOW-periodes tussen oktober 2020 en september 2021. In totaal werden over deze vier periodes 228 duizend aanvragen toegekend aan zo'n 98 duizend unieke werkgevers. Het UWV keerde over deze vier periodes 9,1 miljard euro aan voorschotten uit.

Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden worden gecombineerd, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.

Niettemin zal het ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 22 februari die derden- of accountantsverklaringen te hebben afgerond. Daarom is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. "Als je hiervan gebruik wilt maken, is het belangrijk dat je dat uiterlijk 22 februari aangeeft. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan", aldus het UWV.

Van deze 98 duizend werkgevers moeten er ruim 50 duizend (51 procent) nog een of meer definitieve berekeningen aanvragen. In totaal gaat het daarmee om bijna 107 duizend (47 procent) van de 228 duizend uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo'n berekening moet worden aangevraagd.

Dashboard

Ook lanceert UWV vandaag een online dashboard met informatie over de definitieve berekeningen. Per NOW-periode is te zien hoeveel aanvragen er binnen zijn en hoeveel er nog gedaan moeten worden. Ook kan de informatie worden uitgesplitst naar onder meer regio, sector en bedrijfsomvang. Het dashboard laat bovendien zien hoe vaak er sprake is van nabetalingen en terugvorderingen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.