Nieuws

AFM en ESMA vragen aandacht voor duurzaamheid in verslaggeving beursfondsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese toezichthouder ESMA vragen beursgenoteerde ondernemingen bij de verslaggeving over 2023 om extra aandacht voor hun duurzaamheidsrapportages.

De AFM zal in het toezicht op de verslaggeving over 2023 extra letten op bepaalde duurzaamheidsonderwerpen en benadrukt de relevantie voor auditcommissies en de controlerend accountant. Dat meldt de toezichthouder op de eigen website.

Net-zerodoelstellingen

De AFM roept onderneming op om in hun verslaggeving transparant te zijn over net-zerodoelstellingen. "Het is bemoedigend dat steeds meer ondernemingen hun net-zerodoelstellingen toelichten, met name de toelichtingen tot 2030 worden steeds concreter", aldus de toezichthouder. Op basis van onderzoek naar net-zerodoelstellingen in de jaarverslaggeving over 2022 komt de AFM met een aantal aandachtspunten. Zo stimuleert de AFM ondernemingen om duidelijker te zijn over hun plannen om een net-zero-einddoel te behalen en de onzekerheden en mogelijke bijeffecten die daarbij komen kijken. 

Daarnaast vindt de toezichthouders een heldere definitie van de gerapporteerde scopes (1, 2 en 3) van groot belang, zowel bij toekomstige doelstellingen als in de rapportage van emissies over voorgaande jaren. Ook transparantie over andere broeikasgassen dan CO2 is relevant, net als helderheid over het gebruik van carbon credits, offset of removals om tot net-zero-emissies te komen.

Inzicht in het behalen van net-zerodoelstellingen vraagt om betrouwbare data, aldus de AFM. "Het is belangrijk dat ondernemingen transparant zijn over de interne beheersing rondom duurzaamheidsdata, waaronder het proces van de datacollectie, inclusief het eventuele gebruik van schattingen."

CSRD en dubbele materialiteit 

Vanaf 1 januari 2024 gaan de eerste grote beursgenoteerde ondernemingen rapporteren op basis van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Hierin is explicieter vastgelegd dat deze duurzaamheidsrapportage gebaseerd moet zijn op het principe van dubbele materialiteit, beandrukt de AFM.

Dit betekent dat ondernemingen moeten rapporteren over zowel de (financiƫle) impact van de omgeving, bijvoorbeeld klimaatverandering, op de onderneming, als over hun positieve en negatieve impact op milieu en samenleving.

Voorbeelden en aanbevelingen ESMA

De Europese toezichthouder ESMA bracht recent het rapport The Heat is On: Disclosures of Climate-Related Matters in the Financial Statements uit. Dit rapport bevat volgens de AFM goede voorbeelden van klimaatgerelateerde toelichtingen, daarom beveelt de AFM ondernemingen aan om kennis te nemen van die voorbeelden en van de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.

Uit recent onderzoek van ESMA blijkt verder dat de verplichte kwalitatieve toelichtingen bij meer dan veertig procent van de onderzochte ondernemingen verbetering behoeven, omdat een deel van de informatie onvolledig is of ontbreekt. De AFM vraagt daarvoor extra aandacht.

Alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) kunnen volgens de AFM een nuttige rol vervullen in de communicatie tussen onderneming, investeerders en analisten. Volgens de toezichthouder is het belangrijk om hierbij de ESMA richtsnoeren alternatieve prestatiemaatstaven na te leven.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten daarbij in het bijzonder aandacht besteden aan definitie en uitleg van het gebruik van de APM's en aansluiting met de IFRS-cijfers. Op basis van eerste onderzoeksresultaten over de verslaggeving van 2022 en halfjaarverslaggeving van 2023 blijkt dit bij de meeste ondernemingen nog niet goed te gaan, aldus de AFM. 

Consistentie

Verder heeft de ESMA recent haar jaarlijkse statement uitgebracht met verslaggevingsonderwerpen waar zij en nationale toezichthouders op letten bij verslaggeving over 2023. Ook daarin wordt het belang van relevante klimaatgerelateerde informatie benadrukt.

ESMA wijst op het belang van consistentie tussen de niet-financiƫle verklaring en de informatie in de andere onderdelen van de verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dit vooral als het gaat om klimaatgerelateerde claims en doelstellingen. Daarnaast wijst ESMA op het belang van transparantie over de impact van macro-economische omstandigheden.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken aan de hand van het European Single Electronic Format (ESEF). De AFM vraagt ook daar extra aandacht voor.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.