Nieuws

Betaalbaarheid mobiliteit hoofdpijndossier voor ondernemers

Ondernemers maken zich zorgen over de betaalbaarheid van mobiliteit. Opvallend is dat in de partijprogramma's van de grotere partijen amper aandacht is voor zakelijke mobiliteit.

Dat meldt ANWB Zakelijk op basis van een mobiliteitsonderzoek onder 497 ondernemers In dit onderzoek - gedaan in oktober 2023 - geeft maar liefst zes op de tien van de ondervraagden aan bezorgd te zijn over de betaalbaarheid van mobiliteit.

"Voor het tweede jaar op rij zien we in ons onderzoek dat betaalbaarheid van mobiliteit de grootste uitdaging is voor ondernemers", zegt Patrick van Weert, productmanager bij ANWB Zakelijk. "De voorgestelde wetswijzigingen en beleidsplannen brengen onvoorziene kosten en administratieve lasten met zich mee voor ondernemers. Als we niet voorzichtig zijn, kunnen de kosten van mobiliteit voor ondernemers onhoudbaar worden. Dit kan een rem zetten op het enthousiasme voor bijvoorbeeld duurzame mobiliteitsoplossingen. We verwachten voor 2024 dan bijvoorbeeld ook een enorme run op juist dieselbussen en niet-elektrische bussen. Dit komt omdat 2023 het laatste jaar is waarin de huidige voordelen voor de ondernemer gelden en er nog een overgangsregeling is wat betreft 'zero emissie'-zones."

Onlangs kwam er ook een oproep vanuit de Mobiliteitsalliantie, een verbond van bedrijven en organisaties uit de vervoersector. "Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Dat moet wel betaalbaar blijven", zegt Marga de Jager, voorzitter van zowel de ANWB als de Mobiliteitsalliantie. "Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt, zal het draagvlak daarvoor snel afnemen."

Wijzigingen regels en subsidies

Op het gebied van mobiliteit komt er volgens de ANWB flink wat wijzigingen op ondernemers af de komende jaren. Zo komt er vanaf 2024 onder meer een rapportageplicht voor CO2-uitstoot aan voor bedrijven met meer dan honderd medewerkers. Vanaf 2025 mogen bedrijfsauto's met een emissieklasse lager dan Euro 5 veel binnensteden niet meer in. Verder wordt in 2025 ook de BPM-regeling voor benzine- en dieselauto's afgeschaft. Voor volledig elektrische voertuigen blijft de uitzonderingsregel nog van kracht. De BPM zal vanaf dan berekend worden op basis van de CO2-uitstoot. Ook het bijtellingsvoordeel op elektrische auto's vervalt per 2026.

Tot eind 2025 loopt nog de SEBA Subsidie voor Elektrische Bedrijfsauto’s door. Ondernemers en non-profitinstellingen kunnen bij de aankoop van een nieuwe elektrische bedrijfsauto een subsidie van maximaal vijfduizend euro ontvangen. Deze subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025, met een jaarlijks maximaal subsidiebudget, dat voor 2023 bijvoorbeeld 33 miljoen euro bedraagt.

Vanaf 2025 komt er een algemene verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelwagens. De belastingverhoging bedraagt standaard 15 procent en zal in 2026 verder verhoogd worden met 6,96 procent.

Rekening

Volgens ANWB Zakelijk is er in de partijprogramma's van grote partijen weinig te vinden over de plannen op het gebied van zakelijk rijden, of mogelijke koerswijzigingen. "We begrijpen allemaal de noodzaak van verandering en zijn bereid daaraan bij te dragen, maar de vraag blijft: Hoe gaan we dat doen en wie gaat de rekening betalen?" vervolgt van Weert. "Neem bijvoorbeeld rekeningrijden ofwel betalen naar gebruik; hoewel er steun is vanuit zowel politieke partijen als ondernemers, is de uitwerking onduidelijk. Er is een reëel risico dat de kosten onevenredig zullen neerkomen op de schouders van ondernemers die afhankelijk zijn van vervoer, zoals aannemers en loodgieters. Zij moeten toch echt naar hun klus toe en hiervoor spullen meenemen in hun bestelbus."

Van Weert vindt dat de administratieve belasting door de komst van nieuwe wet- en regelgeving tegenstrijdig overkomt, vanwege de veelgehoorde belofte om deze voor ondernemers juist te verlagen. "De zorgen van de ondernemer zijn duidelijk en lijken ook gerechtvaardigd. De doelstelling is duidelijk en iets waar we met zijn allen aan moeten werken, maar laten we deze ruggengraat van de samenleving vooral helpen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.