Nieuws

Zzp'ers werken nog steeds anders dan voor corona

Hoewel zzp'ers in 2023 veel minder te maken hadden met veranderingen in hun manier van werken dan in coronajaar 2021, ervaren zij nog steeds meer veranderingen dan voor corona.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. De enquête is begin 2023 gehouden onder 6.800 zelfstandig ondernemers.

Een van de vragen in de lijst gaat over veranderingen in de werkwijze. In 2021, toen er veel beperkingen waren door corona, zei 62 procent inderdaad anders te werken. Dit jaar gaf nog 47 procent dat antwoord. Dat is nog steeds hoger dan de uitkomst in 2019, voor de corona-uitbraak. Toen meldde 41 procent een verandering van werkwijze.

Het aandeel zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp'ers) dat in 2023 een verandering in de hoeveelheid klantcontact heeft ervaren, is met 22 procent bijna gehalveerd ten opzichte van 2021. Het percentage is wel hoger dan in 2019.

Sectoren

In vrijwel alle beroepsklassen hebben zzp'ers van 2019 op 2021 vaker te maken gehad met veranderingen in het werk. Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel met een agrarisch beroep of een ICT-beroep veranderde er in 2023 ongeveer evenveel als in 2021, dus tijdens corona.

Zzp'ers in pedagogische beroepen veranderden hun werkwijze in de coronaperiode veel vaker dan in voorgaande jaren. Datzelfde patroon deed zich voor bij zzp'ers in andere beroepen waar klantcontacten een belangrijke rol spelen, zoals in bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

Klantenwerving

Behalve het feitelijk uitvoeren van hun beroep, moeten zzp'ers ook zorgen voor een gevulde orderportefeuille of voor voldoende klanten. De rangorde van de manieren die zij daarvoor hanteren is over de jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. Dit betekent dat opdrachten voor een belangrijk deel worden verworven via het eigen netwerk en via eerdere of huidige klanten.

Vrijwel alle manieren van werven worden gemiddeld minder gebruikt dan voor corona. De werving via het eigen netwerk, via klanten of de eigen website liep tijdens corona al terug en werd in 2023 opnieuw minder. Daar staat alleen een toename tegenover van niet nader omschreven 'andere manieren'.

Bron: CBS

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.