Nieuws

Integrale aanpak moet helpen bij bestrijden online fraude

Een integrale aanpak van online fraude moet de weerbaarheid van burgers vergroten en opsporing van fraudeurs door politie en Openbaar Ministerie verbeteren. Vier betrokken ministers hebben daarvoor recent een actieplan toegezonden aan de Tweede Kamer.

De ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid), Weerwind (Rechtsbescherming), Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Kaag (Financiën) hopen met het actieplan het aantal slachtoffers van online fraude terug te dringen. Daarom is gekozen voor een integrale aanpak van online fraude, samen met publieke en private partners en zoals eerder aangekondigd in een brief aan de Kamer begin juli vorig jaar.

Met het actieplan willen de betrokken partijen meer zicht krijgen op online fraude en de aanpak daarvan. Dat vraag om optimaliseren van gegevensdeling en ook om opvolging door politie en OM. Naast het opwerpen van (technische) barrières om online fraude te bemoeilijken, moet ook de weerbaarheid van burgers worden vergroot en de hulp aan slachtoffer verbeterd, aldus de ministers.

Daarom ligt de focus van het actieplan op online fraudevormen die door de partners binnen de integrale aanpak als meest impactvol en voorkomend zijn geïdentificeerd, zoals aan- en verkoopfraude, phishing met betaalgegevens, helpdeskfraude en identiteitsfraude.

Platform

Het actieplan mikt onder meer op ontwikkeling van een online platform voor informatie-uitwisseling over "trends en modus operandi" van online fraude, om zo effectief mogelijk interventies te kunnen inzetten en de aanpak te kunnen bijstellen naar veranderingen in de werkwijze van criminelen.

Er wordt een pilot opgezet rondom uitwisseling van gegevens van verdachte devices. Producten zoals een factsheet over het melden van online fraude moeten slachtoffers helpen. 

In 2022 zijn door de politie en het Openbaar Ministerie al afspraken gemaakt over de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit, waaronder online fraude. Ook zijn diverse campagnes gestart om de weerbaarheid van burgers te verbeteren.

Onderzoek

Om het zicht op online fraude te verbeteren heeft de politie opdracht gegeven tot wetenschappelijk onderzoek naar de aard van criminele netwerken die gebruikmaken van 'geldezels', inclusief netwerken actief in online fraude. Resultaten worden voor eind 2023 verwacht.

Voor de integrale aanpak is voor 2023 een bedrag van 2,4 miljoen euro begroot en over 2024 en 2025 allebei zo'n 2,3 miljoen euro. Financiering hiervan is gevonden binnen de begrotingen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en EZK.  De ministers verwachten de Kamer dit najaar een eerste voortgangsrapportage over de integrale aanpak te kunnen sturen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.