Nieuws

AFM: 'Lange termijn in het vizier houden'

De huidige, aanhoudende crises moeten niet afleiden van het maken van langetermijnplannen en -beleid. Dat benadrukte bestuursvoorzitter Laura van Geest bij de presentatie van het jaarverslag 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). "Wie een duidelijke koers wil varen, heeft een stip op de horizon nodig."

Het afgelopen jaar zag de AFM ook op de financiële markten de gevolgen van het omgeslagen sentiment door de inval in Oekraïne, de snelle stijging van de gasprijs en de hoge inflatie. De renteverhoging door centrale banken zorgt voor een herwaardering van risico’s, een daling van de huizenprijzen en turbulentie op de kapitaalmarkten.

De AFM-voorzitter vraagt daarom aandacht voor de lange termijn, zodat partijen niet worden verrast door ontwikkelingen. "Voorspelbaarheid draagt bij aan stabiliteit. En stabiliteit geeft vertrouwen en zorgt daarmee ook voor welvaart in ons land", aldus Van Geest. "Paniekvoetbal geeft zelden mooie goals."

Accountantstoezicht

Vanaf begin 2022 houdt de AFM direct toezicht op alle accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Veel accountantsorganisaties richten zich op schaalvergroting en data-analyse, aldus het jaarverslag, maar personeelswerving en -behoud zijn "grote uitdagingen". Om nader kennis te maken en inzichten te krijgen in risico's bezocht de toezichthouder zo'n zestig accountantsorganisaties door heel Nederland, als vervolg op een aantal onlinebijeenkomsten.

Volgens de AFM werden de online sessies en kantoorbezoeken positief ervaren en was er vooral waardering voor de "persoonlijke, transparante en constructieve dialoog". In het verslagjaar bracht de toezichthouder een sectorrapport uit over accountants en presenteerde resultaten van onderzoek naar cliënt- en opdrachtaanvaarding door accountantskantoren. Ook werd onderzoek gedaan naar samenwerkingen tussen accountantsorganisaties.

In september 2022 is de AFM begonnen met een uitvraag van gegevens voor elke afgeronde wettelijke controle. Eind 2022 ontving de toezichthouders zo al gegevens over ruim negenhonderd wettelijke controles, wat zorgt voor meer inzicht in activiteiten en klantportefeuilles en het identificeren van risico’s.

Oob-kantoren

Per 1 januari 2023 is de AFM gestart met intensivering van het toezicht op oob-accountantsorganisaties, om meer inzicht te krijgen in het kwaliteitsstelsel en de kwaliteit van wettelijke controles bij die zes grootste marktpartijen. De AFM wil daarvoor frequentie en diepgang van onderzoeken vergroten, onderzoeken naar specifieke thema’s uitvoeren en ook meer onderzoek doen bij individuele accountantsorganisaties.

In het verslagjaar werd aan vier accountantsorganisaties een reguliere AFM-vergunning verleend en werden er 22 ingetrokken. Ook maakt het jaarverslag van de toezichthouder melding van 234 "signalen" over accountantsorganisaties, drie waarschuwingen en één boete.  

Duurzaamheid

Belangrijk aandachtspunt voor de AFM is duurzaamheid en de transparantie van bedrijven daarover. Recent bestudeerde de toezichthouder de onderbouwing van veel groene claims van bedrijven, die vaak nog tekortschiet. Bij het toezicht op de verslaggeving over 2022 gaat de AFM onder meer letten op de verbinding tussen toelichtingen over niet-financiële informatie en de cijfers in de jaarrekening en op de inhoud van niet-financiële verklaringen die grote beursgenoteerde ondernemingen moeten opnemen. De toezichthouder verwacht "dat ondernemingen concrete en duidelijke informatie opnemen en een evenwichtig beeld geven, zeker als maatregelen positieve en negatieve effecten hebben". De AFM kijkt ook naar de zekerheid die door accountants bij duurzaamheidsinformatie wordt verstrekt.

Jaarverslag

Met het jaarverslag geeft de AFM inzicht in haar activiteiten en behaalde resultaten in 2022, inclusief de jaarrekening. Daarnaast is dit jaar voor het eerst ook het sociaal jaarverslag openbaar gemaakt over de medewerkers en het gevoerde sociale beleid.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.