Nieuws

NBA start 'waardenonderzoek' onder leden en trainees

De NBA start met een breed 'waardenonderzoek' onder alle NBA-leden en accountancystudenten die de praktijkopleiding volgen. Het onderzoek moet zorgen voor input bij de herijking van het beroep voor de toekomst.

Alle NBA-leden en trainees ontvangen per mail een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Het waardenonderzoek biedt alle leden de kans om mee te denken over de toekomst van het accountantsberoep, aldus de beroepsorganisatie. Deelnemen kan tot en met 28 april aanstaande.

NBA-leden en trainees kunnen via het onderzoek aangeven wat zij belangrijk vinden, zowel persoonlijk als in hun werk. Ook geven zij aan welke ontwikkeling in de beroepscultuur als cruciaal wordt gezien, om als beroep relevant te blijven en het vak ook in de toekomst goed uit te kunnen oefenen.

Deelnemers kunnen in het onderzoek uit een lijst van begrippen driemaal tien woorden selecteren die hun visie weergeven. Via drie optionele vragen kunnen zij daarna aangeven welke rollen en werkzaamheden zij verrichten.

Breder programma

Het NBA-waardenonderzoek is onderdeel van een breder programma, dat bestaat uit een herijking van maatschappelijk vertrouwen, het gezamenlijk vormgeven van de beroepscultuur en vernieuwing van beroepsprofiel(en), opleiding en permanente educatie.

Eerder werd dit programma al aangekondigd in het NBA-Jaarplan 2023 en tijdens de ledenvergadering van december 2022. In het voorprogramma van de ledenvergadering op 12 juni 2023 worden de eerste resultaten gedeeld en toegelicht.

Anoniem

Het NBA-waardenonderzoek wordt verricht samen met het Barrett Values Center en is anoniem. Invullen van het onderzoek duurt circa tien tot vijftien minuten.

Leden of trainees die geen uitnodiging per mail hebben ontvangen, maar wel willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen dat aangeven via waardenonderzoek@nba.nl. Zij ontvangen dan alsnog een persoonlijke uitnodiging voor deelname.

Meer informatie over het NBA-waardenonderzoek is te vinden via nba.nl/waardenonderzoek.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.