Nieuws

AFM vraagt om aanpassingen in wetgeving

Om het toezicht adequaat te kunnen uitoefenen in een veranderende samenleving en financiële sector, vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om enkele aanpassingen in de Nederlandse wetgeving.

Deze wetgevingswensen staan in de jaarlijkse wetgevingsbrief die door de AFM aan de ministers Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is verzonden.

Om aansluiting te houden op Europese regelgeving vraagt de AFM aan de minister van Financiën onder andere om het toezicht op (niet-)financiële verslaggeving een bestuursrechtelijke basis te geven, in plaats van de huidige civielrechtelijke. Dit is van belang omdat naast de financiële verslaggeving ook de nieuwe duurzaamheidsverslaggeving onder toezicht van de AFM komt, en de toezichhouder hiervoor hetzelfde handhavingsinstrumentarium nodig acht als op andere terreinen dan het verslaggevingstoezicht.

Ook wil de AFM dat bij uitgevende instellingen toezicht kan worden gehouden op verslaggevingsvoorschriften over duurzame beleggingen uit de taxonomieverordening, op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving.

Toezegging

Om slagvaardiger en effectiever te kunnen opereren, wil de AFM samen met de minister van Financiën verkennen hoe het handhavingsinstrument 'toezegging' kan worden uitgebreid. Bij de toezegging belooft een onderneming haar werkwijze aan te passen om verdere handhaving te voorkomen.

Daarnaast vindt de AFM dat zij onvoldoende effectief toezicht kan uitoefenen op uitbestedingen door financieel dienstverleners. De huidige wettelijke uitbestedingsregels in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen zijn namelijk beperkt en moeten daarom worden geactualiseerd.

Gelijk speelveld

De AFM vraagt verder om het schrappen van de driejaarlijkse toetsing van beleidsbepalers van ondernemingen op de BES-eilanden. De meerwaarde van deze toetsing is beperkt en staat haaks op het gelijke speelveld dat de toezichthouder willen bevorderen.

Daarnaast vraagt de AFM aan de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen om een meldplicht voor pensioenuitvoerders op te nemen in de Pensioenwet, als die in gebreke blijven bij het tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig informeren van hun deelnemers.

De wetgevingsbrief is, samen met de wensen van De Nederlandsche Bank, door de ministers van Financiën en Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.