Nieuws

Driekwart familiebedrijven moet nog beginnen met duurzaamheidsverslaggeving

Meer dan negentig procent van de directeuren van familiebedrijven tot vijftig jaar oud vindt duurzaamheid belangrijk. Bij oudere directeuren is dat minder dan veertig procent. Driekwart van deze bedrijven moet nog starten met duurzaamheidsverslaggeving.

Dat blijkt uit onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen naar duurzaamheid binnen familiebedrijven. 92 procent van de directeuren van familiebedrijven in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar geeft aan dat zij duurzaamheid van redelijk tot zeer groot belang vinden. Bij de oudste leeftijdsgroep is dat slechts 38 procent.

De jongere generatie zal veelal de voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid moeten spelen bij familiebedrijven, aldus de onderzoekers. Zeventig procent van de ondervraagden geeft aan dat het van wezenlijk belang is voor de waarborging van de continuïteit van het bedrijf om duurzaamheid te omarmen. Ruim driekwart (76 procent) van de directeuren geeft aan dat de langetermijnstrategie van het bedrijf de belangrijkste reden is om de duurzaamheidstransitie in gang te zetten.

Leefbaarheid

Voor veel respondenten is de leefbaarheid van de aarde voor de volgende generaties ook een belangrijke drijfveer om duurzaamheid te omarmen. 58 procent van de directeuren geeft aan hier zorgen over te hebben. Externe factoren zoals recente ontwikkelingen rondom energie en wetgeving, wegen minder zwaar in de beweegredenen.

Een van de belangrijkste ambities is dat het familiebedrijf bekend staat als aantrekkelijke werkgever op het gebied van duurzaamheid en duurzaam personeelsbeleid, aldus 72 procent. Tegelijk stelt 55 procent van de directeuren dat het familiebedrijf goed is voorbereid op ontwikkelingen rondom duurzaamheid, zoals wetgeving, innovaties en concurrentie.

Verslaggeving

Bijna een kwart van de familiebedrijven weet niet of ze wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan duurzaamheidsrapportages. 75 procent moet nog starten met duurzaamheidsverslaggeving. Bijna driekwart (74 procent) voorziet op dit terrein een “redelijke tot zeer belangrijke uitdaging” bij de samenwerking met partners in de keten.

Voor 57 procent van de familiebedrijven is het gebrek aan kennis en ervaring met niet-financiële verslaggeving een belangrijke uitdaging om aan de wet- en regelgeving te voldoen. 53 procent noemt als uitdaging het uitvoeren van materialiteitsonderzoek.

Beleggingen nog niet duurzaam

Veel directeuren bouwen tijdens hun loopbaan privé-vermogen op. Aangezien familie, bedrijf en eigendom bij familiebedrijven overlappende systemen zijn, is ook onderzocht hoe duurzaam het privé-vermogen is. Hieruit blijkt dat 49 procent een eigen woning bezit die in hoge mate duurzaam is.

Opvallend is verder dat slechts 17 procent van de directeuren hun privé-beleggingen als zeer duurzaam kwalificeren. De ambitie om de portefeuille te verduurzamen is er wel.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in mei 2023, namen 53 familiebedrijven deel. Zij maken deel uit van een onderzoekspanel gericht op familiebedrijven dat is gestart door Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.