Nieuws

'Hora Est!' voor een 'pracademic'

Op 31 mei promoveerde Kavita Nandram op haar onderzoek naar gebruik en bruikbaarheid van geïntegreerde verslaggeving en niet-financiële informatie voor bedrijven, investeerders en de regelgever. Een buitengewoon actueel thema, nu steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. "Extinction Rebellion gaat hiervan smullen."

Irene Kramer

'Hora Est!' (Het is tijd!): De verlossende woorden voor promovendi tijdens de verdediging van hun academisch proefschrift. Registeraccountant Kavita Nandram hoorde het 31 mei jl. om 17.00 uur precies in de Agnietenkapel, bakermat van de Universiteit van Amsterdam. Op die historische plek hielden in 1632 de eerste hoogleraren Gerardus Vossius en Caspar Barlaeus hun inaugurele rede. In de gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn hun portretten verwerkt. Tijdens de promotieplechtigheid schijnt de zon door de ramen op de promovenda en haar twee broers, die de paranimfen zijn.

Foto: Kavita met haar paranimfen, haar broers

Impression management

Voorafgaand aan die plechtigheid geeft Nandram in een 'lekenpraatje' een samenvatting van de drie onderzoeken in haar proefschrift en wat de praktijk daar aan heeft. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven impression management toepassen, door de vorm waarin ze informatie presenteren. Hier is ook een internationale publicatie aan gewijd.

Anderzijds toont het onderzoek aan dat investeerders de vorm waarin bedrijven niet-financiële informatie rapporteren, het minst belangrijk vinden voor hun investeringsbeslissingen. Dat kan tot gevolg hebben dat investeerders het niet zien, als bedrijven impression management toepassen.

Connectiviteit: kwalitatief en/of kwantitatief?

"Verder toont mijn onderzoek aan dat het sterkste effect van geïntegreerde rapportage optreedt wanneer kwalitatieve connectiviteit het verband verklaart tussen niet-financiële informatie en de (toekomstige) impact. In het kader van de nieuwe standaarden en wetgeving op gebied van duurzaamheidsverslaggeving is dit een interessante bevinding, omdat het aangeeft dat het voor investeerders voldoende is als bedrijven hun niet-financiële en financiële informatie in het geïntegreerde verslag met woorden verbinden. Het kwantificeren van de impact, zoals deels is opgenomen in de nieuwe standaarden, lijkt op basis van mijn onderzoek geen extra waarde toe te voegen voor investeerders in hun besluitvorming." Aldus Kavita Nandram in haar 'lekenpraatje'.

 

Vijf opponenten

De promotiecommissie bestaat uit zeven professoren in toga: de twee begeleiders - promotor en copromotor - en vijf opponenten. Die vijf hoogleraren van verschillende universiteiten stellen drie kwartier lang kritische vragen over het wetenschappelijk onderzoek. Maar niet nadat zij lovende en vriendelijke woorden hebben gesproken over de toegankelijkheid en relevantie van het proefschrift.

Nancy Kamps-Roelands (Groningen) vraagt onder andere naar de materiele thema's voor de onderneming, het klimaat en de wereld in relatie tot de dubbele materialiteit uit de CRSD. "Copy paste doesn’t do the trick voor kwaliteitscriteria van niet-financiële informatie: waarom niet?" wil Martin Hoogendoorn (Rotterdam) weten. Waarom zijn die anders dan voor financiële informatie?

"Quis custodiet ipsos custodes?", vraagt Edo Roos Lindgreen (Amsterdam). Vrij vertaald: Wie controleert de accountant als controleur van de niet-financiële informatie? Nandram, die werkte bij PwC, de AFM en nu bij Ahold Delhaize, antwoordt daarop: "De AFM toetst de accountant. Met de komst van CSRD ligt er een belangrijke taak bij alle partijen: de onderneming, de accountant én de toezichthouder." Brendan O'Dwyer en Frank Verbeeten (beiden Amsterdam) maken de vijf opponenten compleet.

Het cijfer negen

De commissie heeft maar negen minuten beraad nodig om te besluiten "volgaarne" de bul uit te reiken. Als copromotor overhandigt VU-professor Arjan Brouwer het diploma met het grootzegel van de universiteit aan (nu) dr. Nandram. Voor promotor en UvA-professor Henk Langendijk is Nandram de negende en laatste promovendus én de eerste vrouw die bij hem promoveert.

Foto: Kavita ontvangt haar bull van Arjan Brouwer

Begonnen in 2014, duurde dit promotietraject negen jaar. Dat klinkt lang, maar dat is het niet echt voor een buitenpromovendus, die onderzoek doet naast een fulltime baan. De onderzoeksuitkomsten zijn buitengewoon actueel, volgens de promotiecommissie. "Extinction Rebellion gaat hiervan smullen", voorspelt Langendijk over het proefschrift. Hij betitelt de kersverse doctor als "pracademic", een compliment voor de verbinding die zij weet te maken tussen het academisch onderzoek en de toenemende praktijk van duurzaamheidsverslaggeving.

Benieuwd naar het proefschrift? Stuur dan een mail aan p.k.nandram@uva.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.