Nieuws

Tweede rondetafel over kleine mkb-praktijk: zorgen over in- en uitstroom en regeldruk

De Commissie MKB van de NBA organiseerde, samen met de Novaa en de SRA, op 20 juni in Amersfoort een tweede en afsluitende rondetafel in het kader van het project 'Visie op kleine mkb-praktijken'. Dit keer ging het vooral over de in- en uitstroom uit opleiding en openbaar beroep, het belang van mkb-accountancy voor stakeholders en de regeldruk voor mkb-accountants.

Voorzitters Gerdien Vlot (Commissie MKB), Marco Moling (Novaa) en vice-voorzitter Roland Ogink (SRA) spraken over de thema's met gespreksleider Robert Mul (NBA). Aan tafel tijdens deze tweede bijeenkomst zat ook ONL-voorzitter Hans Biesheuvel, om mkb-ondernemers, de belangrijke stakeholders van mkb-accountants, een stem te geven.

Daarnaast waren er circa veertig vertegenwoordigers vanuit kleine mkb-praktijken, stakeholders, compliance- en serviceorganisaties en young profs aanwezig. Ook Kris Douma (voorzitter NBA) en Diana Clement (voorzitter SRA) konden uit eerste hand kennisnemen van de visie van de tafelgasten op de thematiek.

In- en uitstroom

Hoe vergroten we de bekendheid van het vak van accountant onder jongeren en hoe geven we een reëel actueel beeld van wat het vak inhoudt en wat de maatschappelijke waarde is? Die vraag kwam op tafel bij de discussie over de in- en uitstroom. "Accountant is een prachtig beroep, maar vele jongeren weten dat (nog) niet", zo werd gesteld.

De deelnemers memoreerden onder meer het belang van een solide HR-beleid bij mkb-accountants, rekening houdend met de wensen van verschillende generaties. Ook werd het belang van goede persoonlijke begeleiding van medewerkers (in opleiding) onderstreept.

Foto tweede rondetafel Visie op mkb-praktijken, 20 juni 2023

Stakeholders

De stakeholders van mkb-accountants die het eerst in het oog springen zijn banken, Belastingdienst en mkb-ondernemers. Aanvullend werden nog vele andere groepen genoemd. Wat zijn hun behoeften en hoe kunnen accountants daar naar de toekomst toe beter in voorzien? En maken stakeholders onderscheid tussen accountants en andere fiscale en financiële dienstverleners en zo ja, hoe?

Duidelijk werd dat waar banken en Belastingdienst op grotere afstand zijn gaan opereren en hun lokale kantoren hebben gesloten, de mkb-accountants samen nog steeds een fijnmazig netwerk met lokale kantoren hebben, waardoor klantkennis op persoonlijk niveau beschikbaar blijft. Een groot contrast met bijvoorbeeld de grote 'know your customer' (KYC) afdelingen bij banken.

Regeldruk

Ook regeldruk kwam aan de orde tijdens de rondetafelsessie. ONL-voorman Biesheuvel stelde eerder op BNR Nieuwsradio dat de ondernemer in het mkb de accountant meer nodig heeft dan ooit, maar dat die door de regeldruk te duur dreigt te worden.

Mkb-accountants hebben niet alleen te maken met regelgeving van hun eigen beroepsorganisatie, maar ook met tal van regelgeving van anderen, zoals wetgeving die uitgevoerd wordt door de Belastingdienst, het UWV, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Bureau financieel toezicht (Bft) etc. Het is op een klein kantoor lastig zulke kennis allemaal actueel te houden, om de veelal zeer gevarieerde klantenkring kwalitatief goed te kunnen blijven bedienen.

Druk wordt bijvoorbeeld ervaren wanneer de verhouding tussen nut van regelgeving en de hiervoor benodigde tijdsinvestering uit balans raakt, of wanneer de regel strijdig is met het eigen morele kompas van de accountant.

Vele voorbeelden werden in dat verband genoemd, zoals door John Weerdenburg: de dga die zichzelf uitstel moet verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Jaarlijks herinneren mkb-accountants hun klanten hieraan en helpen hen om aan deze verplichting te voldoen. Maar daar waar geen scheiding is tussen leiding en eigendom en er niet of nauwelijks externe financiering is, draagt deze regel vooral bij aan het ervaren van regeldruk onder mkb-accountants.

Position paper

De eerste discussiebijeenkomst van 9 mei 2023 stond in het teken van thema's als de combinatie van ondernemerschap en vakmanschap bij mkb-accountants, de opleiding en stage en het beroepsprofiel en dna van de mkb-accountant. De uitkomsten van de rondetafels moeten leiden tot een position paper over de kleine mkb-praktijk voor het NBA-bestuur.

Ook dienen de twee sessies als input voor de werkzaamheden van de Expertgroep. De NBA werkt momenteel aan een breed programma, gericht op herijking van het maatschappelijk vertrouwen, het gezamenlijk vormgeven van de beroepscultuur en vernieuwing van beroepsprofiel, opleiding en permanente educatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.