Nieuws

Veel mkb-bedrijven slordig met personeelsgegevens

Bij veel mkb-bedrijven worden personeelsgegevens vaak onvoldoende beschermd en niet veilig opgeslagen. Zulk onveilig gebruik kan leiden tot grote risico’s voor medewerkers, zoals identiteitsfraude.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Van Spaendonck onder ruim zevenhonderd mkb-bedrijven met maximaal vijftig medewerkers. Ruim een derde (35 procent) van deze mkb-bedrijven weet vaak niet welke regels er gelden voor het opslaan en delen van gegevens van sollicitanten en personeel.

Volgens Van Spaendonck verstuurt 55 procent van de respondenten gegevens van nieuwe medewerkers via e-mail naar een accountants- of administratiekantoor. Daarbij worden ook persoonsgegevens meegestuurd, zoals BSN-nummers.

E-mail is alleen een veilige vorm van communicatie als het encrypted is, benadrukt het bureau. Als dat niet het geval is, lopen bedrijven het risico dat de mail met persoonsgegevens in verkeerde handen valt. Dat kan leiden tot identiteitsfraude, reden waarom de Autoriteit Persoonsgegevens op haar website aangeeft dat onbeveiligde e-mail niet meer is toegestaan voor het verzenden van persoonsgegevens.

Personeelsdossiers niet veilig bewaard

Van de respondenten geeft 53 procent aan dat ze nog steeds een (deels) fysiek personeelsdossier hebben. Bij 11 procent van deze bedrijven ligt dat dossier niet op een afgesloten plek. Fysieke dossiers mogen niet voor iedereen toegankelijk zijn, aangezien die gevoelige informatie kunnen bevatten.

Bij bedrijven die wel een (gedeeltelijk) digitaal dossier hebben, worden de gegevens in ruim zestig procent van de gevallen bewaard op een harde schijf of een platform zoals Google Drive. Deze opslagmiddelen zijn minder veilig, aldus Van Spaendonck. Risico’s ontstaan als anderen ook toegang hebben, de gegevens niet versleuteld zijn of een harde schijf bijvoorbeeld gestolen kan worden.

Wettelijke bewaartermijnen niet nageleefd

Bijna 48 procent van de respondenten is zich niet bewust van wettelijke bewaartermijnen, wat maakt dat personeelsgegevens te lang worden bewaard. In combinatie met een slechte beveiliging van de dataopslag loopt (voormalig) personeel daardoor onnodig risico dat gegevens in handen vallen van malafide bedrijven of personen.

Dat personeelsinformatie onveilig wordt verstuurd en bewaard, en bewaartermijnen niet worden nageleefd, wordt mede veroorzaakt door onbekendheid met wet- en regelgeving. Zo geeft 39 procent van de respondenten weinig tot geen aandacht aan privacy en informatiebeveiliging van medewerkers. In veel gevallen is onduidelijk wat er van het bedrijf verwacht wordt.

Goede voorlichting en inzet van online HR- en salarisapplicaties kunnen risico’s van onveilig gebruik van persoonsgegevens aanzienlijk verminderen, aldus Van Spaendonck.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.