Nieuws

'Golf aan klimaatclaims dreigt door invoering CSRD-richtlijn'

Experts waarschuwen in het FD voor miljardenclaims en bestuurlijke aansprakelijkheid, als gevolg van de invoering van de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Ook accountants kunnen claims verwachten, denken ze.

Beursgenoteerde bedrijven moeten volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vanaf 2024 gaan rapporteren over hun impact op het klimaat en de leefomgeving. De rapportageverplichting gaat daarmee allereerst gelden voor circa vijftigduizend Europese bedrijven, zo schrijft het FD. Andere grote en middelgrote ondernemingen volgen stapsgewijs vanaf 2025.

Volgens Bart-Adriaan de Ruijter, partner corporate litigation bij advocatenkantoor CMS, is sprake van een "mijlpaal" in het ondernemingsrecht. "De nieuwe regels maken straks onder meer duidelijk hoeveel CO₂ een bedrijf uitstoot en hoe groot het risico is op kinderarbeid in de toeleveringsketen. Al die gedetailleerde informatie geeft maatschappelijke organisaties munitie voor klimaatzaken", zo stelt hij tegenover het FD. De Ruijter waarschuwt voor bestuurdersaansprakelijkheid, die mogelijk niet wordt gedekt door verzekeraars.

Accountants

Uit een recent rapport van de Verenigde Naties blijkt dat het aantal duurzaamheidsprocessen tussen 2017 en 2022 ruim is verdubbeld, van bijna negenhonderd naar meer dan tweeduizend zaken. Volgens advocaat De Ruijter kan de CSRD "tot verregaander rechtszaken leiden", aldus het FD.

"Ook accountants, die de uitgebreidere klimaatrapportages moeten goedkeuren, lopen een vergroot risico op beroepsaansprakelijkheidsclaims", stelt de krant. PwC-partner Kees-Jan de Vries vergelijkt de situatie met de invoering van verslaggevingsstandaard IFRS in 2005. "Veel instellingen hebben onvoldoende scherp waaraan ze moeten voldoen."

FD: 'Golf aan klimaatclaims dreigt voor bedrijfsleven door nieuwe EU-richtlijn'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.