Nieuws

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 van start

Het demissionaire kabinet is gestart met de internetconsultatie van een nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement.

De maatschappelijke wens om van het huidige forfaitaire box 3-stelsel (belasting op inkomen uit vermogen) over te stappen naar een stelsel op basis van werkelijk rendement is groot, aldus het kabinet.

De afgelopen jaren is daarom onderzocht hoe een nieuw stelsel kan worden vormgegeven, zodat werkelijke inkomsten worden belast. De uitkomsten van dit technische onderzoek zijn opgenomen in een voorstel dat moet dienen als bouwsteen en hulpmiddel voor een nieuw kabinet.

Vertraging voorkomen

Hoewel het demissionaire kabinet een nieuw stelsel niet meer kan invoeren, is het wel belangrijk om te starten met de internetconsultatie voor het nieuwe stelsel, om verdere vertraging te voorkomen. Door het uitstellen van de internetconsultatie zou het vrijwel onmogelijk worden om een nieuw stelsel op 1 januari 2027 in werking te laten treden, zo stelt het kabinet.

Via de internetconsultatie kan inbreng worden gegeven op de vormgeving van een nieuw box 3-stelsel. De consultatie is niet gericht op een voldragen wetsontwerp, maar dient als hulpmiddel voor een nieuw kabinet.

Werkelijk rendement

Uitgangspunt van het te consulteren stelsel is dat werkelijke inkomsten worden belast. Dit 'werkelijk rendement' bestaat uit het directe rendement, zoals rente, huur en dividend met aftrek van kosten. Daarnaast bestaat het behaalde rendement ook uit indirect rendement, de positieve of negatieve waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen of vastgoed.

De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast. Als sprake is van verlies, mogen verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel zal sprake zijn van een verliesdrempel.  

Voor een aantal vermogensbestanddelen, zoals vastgoed, grond, minder dan 5 procent-pakketten in familiebedrijven en start- en scale-ups, is het uitgangspunt om de waardeontwikkeling bij realisatie te belasten: de vermogenswinstbelasting. Ook daarbij worden directe inkomsten, zoals huur, belast. Werkelijke kosten zijn aftrekbaar.  

Vakantiewoning

Een van de voorstellen is verder om voor vakantiewoningen voor eigen gebruik in box 3 een forfait te gebruiken, uitgaande van een vast percentage van de WOZ-waarde. Om gebruik te kunnen maken van dit forfait worden eisen gesteld aan de mate van eigen gebruik.

Het voorstel is daarnaast om in het nieuwe stelsel het huidige heffingvrije vermogen te vervangen door een heffingvrij inkomen. Dit betekent dat een deel van de inkomsten die met het vermogen behaald worden vrijgesteld is van belasting, in plaats van een bepaalde waarde van het vermogen

Vervolg

De uitkomsten van de consultatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet. Deze uitkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt bij nadere gedachtenvorming en besluitvorming over het nieuwe box 3-stelsel door een nieuw kabinet.

Reageren op de consultatie kan tot en met 20 oktober aanstaande via internetconsultatie.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.