Nieuws

Ondernemersorganisaties bezorgd over stilvallen investeringen

De teruglopende investeringen zetten het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie steeds verder onder druk. Daarvoor waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, in aanloop naar een debat over het verdienvermogen van Nederland.

De ondernemersorganisaties wijzen in de brief op het belang van een goed ondernemings- en investeringsklimaat om het tij te keren. In 2021 constateerden de ondernemersorganisaties al dat er op cruciale onderdelen sprake was van ‘betonrot’ en uitte het bedrijfsleven samen met een grote coalitie van wetenschappers en burgemeesters hun zorgen. Inmiddels gaan er meer investeringen Nederland uit, dan dat erin komen.

"De vraag die we ons daarom moeten stellen is hoe aantrekkelijk we als land nog zijn voor nieuwe en bestaande bedrijven om te ondernemen en te investeren. En als we naar de stand van ons ondernemings- en investeringsklimaat kijken, zien we dat steeds meer seinen op rood staan", zo schrijven de ondernemersorganisaties.

Het verdienvermogen bepaalt in hoeverre een land in staat is om nu en in de toekomst op een verantwoorde manier voldoende geld te verdienen. "Met dat geld betalen we bijvoorbeeld onze agenten, leraren of de bijstand. Investeringen van bedrijven zijn de motor onder ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Twee sporen

Het structureel versterken van het verdienvermogen vraagt volgens de ondernemersorganisaties om een aanpak langs twee sporen. Allereerst is het belangrijk dat de basiscondities voor investeringen op orde worden gebracht. Dit kan door een veel stabieler overheidsbeleid, zonder het steeds veranderen van regels of continu wisselende belastingtarieven. En door niet steeds beleid op beleid te stapelen.

Het tweede spoor betreft het aanjagen van gerichte investeringen in de economie van de toekomst. "Dat betekent volop investeren in kennis en technologieontwikkeling, om te zorgen dat ook in de toekomst nieuwe ASML's en Adyens opstaan. Maar het betekent ook dat we volop moeten inzetten op het digitaliseren van onze economie."

Bron: ANP/VNO-NCW/MKB-Nederland  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.