Nieuws

Overijssel biedt PAS-melders weer een kans om boetes te voorkomen

De provincie Overijssel heeft opnieuw een maatregel genomen om melders van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te helpen.

Boeren voor wie een boete dreigt, omdat ze niet over de vereiste natuurvergunning beschikken, kunnen een plan indienen over hoe ze via bepaalde maatregelen de uitstoot van stikstof op hun bedrijf denken terug te dringen. Als dat plan wordt goedgekeurd, kan de provincie afzien van handhaving.

Overijssel zegt op diverse manieren de PAS-melders te willen helpen. Zo geldt voor het tweede jaar op rij een bemestingsverbod op provinciale landbouwgronden die boeren in erfpacht hebben. Dat levert de provincie weliswaar minder geld op, maar zorgt wel voor een tijdelijke reductie van stikstofemissie. Overijssel zet die stikstofruimte in om bij PAS-melders in een handhavingstraject af te zien van handhaving.

Emissiereductieplan

PAS-melders zijn ondernemers - veelal boeren - die in het verleden geen natuurvergunning nodig hadden voor het uitstoten van een beperkte hoeveelheid stikstof en daar toen alleen melding van hoefden te maken. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 werd een vergunning wél verplicht, maar het is sindsdien vrijwel onmogelijk om die te krijgen. Omdat de PAS-melders buiten hun schuld om niet over de benodigde vergunning beschikken, werd de situatie aanvankelijk gedoogd. Milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) dwong echter bij de rechter af dat provincies verplicht zijn om overtreding van de stikstofregels aan te pakken.

Overijssel zet naar eigen zeggen "alles op alles" om dit te voorkomen. De provincie biedt de betrokken ondernemers daarom nu ook de mogelijkheid om een emissiereductieplan op te stellen, met daarin maatregelen om de uitstoot zodanig te reduceren dat handhaving niet meer nodig is. Het draagt volgens gedeputeerde Maurits von Martels (landbouw en natuur, BBB) ook bij aan de provinciale stikstofopgave en de verduurzaming van de landbouw.

"Dit plan kan helpen in de onderbouwing om handhaving te voorkomen, maar biedt nog geen legalisatie", zegt de woordvoerder van Von Martels. "Een risico is dat de rechter de uitwerking en effectiviteit van de maatregelen in het emissiereductieplan onvoldoende vindt voor het afzien van handhaving."

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.