Nieuws

AFM wil dat bedrijven transparanter zijn over klimaatdoelen

Grote ondernemingen zijn over de periode tot 2030 vrij transparant in het onderbouwen van hun klimaatdoelstellingen. Maar hoe ze na 2030 toewerken naar ‘net zero’ in 2050, daarover zijn ze veel vager. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept ondernemingen daarom op tot meer transparantie.

Dat blijkt uit het rapport 'Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef' van de AFM. Daarmee wil de toezichthouder een signaal afgeven over verwachtingen ten aanzien van de duurzaamheidsverslaggeving van bedrijven.

Beursfondsen zijn nog te vaag over hoe ze net zero in 2050 denken te kunnen bereiken. De AFM roept op om over thema’s als technologische en financiële uitdagingen en risico’s door klimaatverandering, transparant informatie te verstrekken in het jaarverslag. Het proces van verzamelen, verwerken en beheren van duurzaamheidsgegevens bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase naar hogere volwassenheidsniveaus van datakwaliteit, aldus de toezichthouder.

BNFI en CSRD

Per 1 januari jl. is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht, als eerste voor grote beursgenoteerde ondernemingen (oob’s). De CSRD legt geen klimaatdoelen op aan bedrijven, maar verplicht hen wel transparant te rapporteren over de klimaatdoelen die ze zichzelf hebben gesteld. Daar hoort ook bij dat bedrijven inzichtelijk maken hoe ze hun uitstoot op korte, middellange en lange termijn denken te verminderen. "De geest van de CSRD zit op impact", zo stelt de AFM.

De AFM deed verkennend onderzoek naar hoe 27 geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen over hun netzerodoelstellingen rapporteren, op basis van het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (BNFI), de voorloper van de CSRD. De onderzochte ondernemingen vormen ongeveer een derde van de populatie waarop die BNFI van toepassing is. Bij vijf ondernemingen zijn ook verdiepende interviews afgenomen.

Belangrijk verschil tussen de BNFI en de CSRD is vooral de omvang, aldus Stephan van Sonderen en Jeanine van Gestel van de AFM. De BNFI is 'hoog over' en beslaat maar één A-viertje, de CSRD is zeer gedetailleerd en kost pakken papier. "Als ondernemingen eerder ownership hadden genomen rondom duurzaamheid, was de regelgeving niet geworden zoals nu", stellen beide onderzoekers.

Verdieping

In een eerder verkennend rapport, getiteld 'Geen tijd te verliezen', waarschuwde de AFM al dat veel bedrijven nog niet aan de CSRD-regels voldoen. Het nieuwe rapport zorgt voor verdieping en wil vooral transparantie bevorderen. De toezichthouder hoopt op betere toelichtingen over onzekerheden en uitdagingen die de ondernemingen onderkennen. "Dat vraagt lef", aldus de AFM. 

Duurzaamheidsrapportage is voor veel ondernemingen nog een nieuw terrein; daar heeft de toezichthouder begrip voor, al zal wel worden opgetreden tegen "flagrante overtredingen".

Het transparant toelichten van de kwaliteit van data is een belangrijk aandachtspunt. "Data is vaak nog heel onvolwassen", aldus de AFM-onderzoekers. Ook de accountant moet daar kritisch op zijn en daar houdt de AFM eveneens toezicht op. "Als niet voldaan wordt aan de CSRD, gaan we ook met de accountant praten."

Carbon credits

Naast emissiereducties gebruiken ondernemingen ook andere manieren, zoals bijvoorbeeld carbon credits en carbon-offset-projecten, om tot net zero te komen. Deze methoden worden gebruikt om emissies die niet gereduceerd kunnen worden, op te vangen of te compenseren.

Het is volgens de AFM belangrijk om kritisch te zijn op het inzetten van dergelijke methoden. Naast de AFM plaatste ook de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) eerder vraagtekens bij de kwaliteit van vrijwillige carbon credits.

Het AFM-rapport helpt ondernemingen met best practices, aanbevelingen en een self-assesment. Voor 2024 staat meer onderzoek naar duurzaamheidsrapportages op de planning bij de toezichthouder, zoals naar het begrip dubbele materialiteit. Ambitie van de AFM is om dat onderzoek in de eerste helft van dit jaar af te ronden.

AFM: ‘Grote beursgenoteerde ondernemingen op goede weg met transparantie over klimaatdoelen 2030 in jaarverslag, weg naar 2050 blijft nog vaag’

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.