Nieuws

Veel meer mensen voor advies naar Huis voor Klokkenluiders

Vorig jaar namen 369 mensen contact op met het Huis voor Klokkenluiders, vanwege het vermoeden van een misstand op het werk. Dat is een toename van ruim vijftig procent vergeleken met het jaar ervoor (243).

Dat meldt het Huis voor Klokkenluiders bij de presentatie van haar jaarverslag over 2023. De forse toename van het aantal mensen komt onder meer doordat de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) vorig jaar inging.

Ook de grote media-aandacht voor misstanden leidde ertoe dat meer mensen de klokkenluidersinstantie opzochten. Verder viel op dat er vorig jaar meer (politieke) ambtsdragers, leidinggevenden, vertrouwenspersonen en zzp'ers tussen de melders zaten dan in eerder jaren.

Mensen klopten aan bij het Huis om vermoedens van misstanden over de omgang met bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens, fraude of het overtreden van veiligheidsvoorschriften. Ook kwamen er, net als in 2022, veel meldingen binnen over sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Top vaak onderdeel probleem

"Degenen die bij ons een probleem aankaartten, benoemden vaak het gedrag van de top van hun organisatie als onderdeel van dat probleem", aldus voorzitter Wilbert Tomesen. "Zodra werkgevers, met toestemming van een melder, weten dat het Huis meekijkt met de wijze waarop met een melding wordt omgegaan, is alleen dat al vaak een trigger om nog eens extra goed naar de zaak te kijken."

Van de 369 adviesverzoeken zijn er 37 aangeduid als daadwerkelijke 'klokkenluiderszaak'. In deze gevallen constateerde het Huis dat er een redelijk vermoeden was van een misstand die het maatschappelijk belang raakt. Deze zaken speelden vooral in de zorg, het onderwijs en binnen gemeenten. Maar er kwamen ook melders uit de academische wereld, vanwege zorgen over de aantasting van de academische vrijheid.

Meer vragen van werkgevers

Ook het aantal werkgevers dat in 2023 contact opnam met het Huis (276 organisaties) steeg met meer dan vijftig procent. Die vragen gingen vooral over het inrichten van een meldregeling of het voeren van intern onderzoek. Ook wilden organisaties advies over het vertrouwenswerk binnen de uitvoering van de wet.

Bron: ANP/Huis voor Klokkenluiders

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.