Nieuws

KPMG-klimaatbrief: 'Strenge controle rapportage duurzaamheidsrisico's'

KPMG roept haar klanten op snel werk te maken van de implementatie van Europese duurzaamheidsregelgeving, omdat er bij meerdere organisaties anders een verklaring met beperking dreigt.

Uit de KPMG Klimaatbrief, die de organisatie aan klanten en stakeholders stuurt, spreekt een gevoel van urgentie rondom de invoering van de duurzaamheidsrichtlijn CSRD: "Accountants hebben een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid rondom deze informatie en kunnen een verklaring met beperking afgeven indien niet volgens de nieuwe wetgeving wordt gerapporteerd. Informatie over boekjaar 2024 moet begin 2025 worden opgeleverd. Desondanks zien wij dat niet alle organisaties afdwingbare doelstellingen hebben gedefinieerd."

Volgens KPMG is de roep uit de samenleving om organisaties verantwoordelijkheid te laten nemen voor een rechtvaardige transitie naar een duurzamere wereld "onverminderd luid". De organisatie wijst erop dat belanghebbenden, zoals investeerders, werknemers, consumenten en maatschappelijke organisaties, eisen dat bedrijven hun productieketen verduurzamen.

Kritische gesprekken

KPMG zegt klanten al in controleverklaringen over het boekjaar 2023 te hebben gewezen op de staat van hun rapportage over klimaatrisico's en mogelijke risico's op onjuistheden in de jaarrekening, maar ziet dat nog niet alle organisaties op basis van die informatie de juiste stappen nemen.

"Met alle beursgenoteerde organisaties die wij controleren voeren onze accountants dit jaar constructief kritische gesprekken. Wij dringen erop aan om de nieuwe regelgeving tijdig te implementeren en doeltreffend te rapporteren over ESG-prestaties."

Ondanks de groeiende ambities zit er bij sommige organisaties nog te weinig vaart in het definiëren en afdwingbaar maken van ESG-doelstellingen. "Daardoor is de invloed op de waardering van activa op dit moment nog relatief beperkt. Beperkingen in het kwantificeren van langere termijn klimaateffecten in huidige waarderingsmodellen en tijdsbestek versterken dit", aldus KPMG.

Geen goedkeurende verklaring

De accountantsorganisatie verwacht dan ook dat sommige organisaties daar bij de controle over boekjaar 2024 tegenaan zullen lopen. "Door de snelheid van de CSRD-implementatie verwachten wij stellig dat ons controlewerk niet altijd tot een goedkeurende verklaring zal leiden. Er kunnen onjuistheden worden vastgesteld in de gerapporteerde informatie of onzekerheden bestaan als gevolg van verschillende fasen van volwassenheid van informatiesystemen en bijbehorende 'audit trails'."

KPMG noemt dit "niet nieuw" en het zal volgens de organisatie in de toekomst ook gebeuren bij verplichte CSRD-rapportage. "Dit hoeft niet direct zorgwekkend te zijn. Het past bij het leerproces tijdens de implementatiefase. De European Securities & Markets Authority verwacht een leercurve in de eerste jaren. Als accountants is het onze rol om deze signalen met de samenleving te delen."

Actiemodus

Volgens Mariska van de Luur, lid van de raad van bestuur van KPMG en head of assurance, moet de "actiemodus" omhoog, terwijl de nieuwe regelgeving complex en omvangrijk is en de tijd om te implementeren kort. "Als de klimaatplannen niet verankerd zijn in de strategie van bedrijven, zullen we als wereld onze doelen niet halen. Tegelijk moeten we ervoor waken dat bedrijven deze regels slechts beschouwen als een kwestie van compliance, of het zien als vulling voor een mooi jaarverslag. De intrinsieke motivatie die we bij diverse bedrijven zien, zou daarmee teniet worden gedaan. Dat is zonde."

Het nieuwe jaarverslagenseizoen vraagt volgens KPMG om een verdere uitbreiding van de aard en omvang van de controlewerkzaamheden. "De traditionele aanpak van een team accountants gericht op financiële verslaggeving is definitief verschoven naar (controle)werkzaamheden die worden verricht door multidisciplinaire teams."

Daarom heeft KPMG, naast specialisten op het gebied van CO2-emissies, onder meer biologen, mensenrechtenjuristen en aardwetenschappers in dienst genomen, "om accountants te helpen de rapportages van bedrijven goed te beoordelen".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.