Nieuws

Meeste ondernemers proberen productiviteit te verhogen

Driekwart van de ondernemers neemt maatregelen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Daarbij gaat het vooral om investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Gebrek aan personeel is de belangrijkste belemmering.

Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland van april 2024, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Hoeveel ondernemers maatregelen nemen om de productiviteit te verhogen, verschilt per bedrijfstak. In de industrie geven ondernemers met iets meer dan 81 procent het vaakst aan maatregelen te nemen. In de cultuur, sport en recreatie ligt dat aandeel met 54 procent het laagst.

Technologie

Investeringen in technologie en automatisering wordt het vaakst genoemd in de industrie, maar ook bijna 38 procent van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening noemt dat het meest. In de horeca wordt dit het minst vaak genoemd, daar zetten ondernemers vooral in op een optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten.

Het aanbieden van trainingen voor medewerkers wordt het meest genoemd in de autohandel en -reparatie, het minst vaak in de landbouw, bosbouw en visserij.

Voor bijna veertig procent van de ondernemers is een gebrek aan personeel de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen. In de zakelijke dienstverlening is dat ruim 47 procent. Ook economische onzekerheid en gebrek aan financiële middelen worden veel genoemd.

Maatregelen

Binnen het kleinbedrijf ligt het aandeel ondernemers dat de productiviteit probeert te verhogen met ruim 65 procent lager dan in het middenbedrijf (ruim 78 procent) en het grootbedrijf (bijna 84 procent). Daarnaast geven ondernemers in het grootbedrijf vaker aan meer dan één maatregel te nemen om de productiviteit te verhogen.

Zowel investeringen in technologie en automatisering als het invoeren van efficiëntere werkprocessen zijn de meest genoemde maatregelen. Trainingen voor medewerkers worden met ruim 21 procent het minst vaak genoemd als maatregel. Optimalisatie van de werkomgeving en faciliteiten is de enige maatregel die grootbedrijven minder vaak noemen dan midden- en kleinbedrijven.

De arbeidsproductiviteit is op de lange termijn de belangrijkste bron van economische groei. In het kleinbedrijf (5 tot 50 werkzame personen) is de productiviteit gemiddeld het laagst. In het grootbedrijf is de productiviteit sinds 2020 harder gegroeid dan in het midden- en kleinbedrijf.

Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.