Nieuws

Voor Nederlandse banken was 2023 een goed jaar

De vier grootste Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN Amro en de Volksbank) hebben het goed gedaan in 2023. Hoge rentetarieven hebben de goede jaarresultaten gedreven. Ook wisten de banken, ondanks druk door inflatie, de kosten onder controle te houden, wat de winst ten goede kwam.

Dat blijkt uit de zesde editie van het KPMG State of the Banks-rapport. De focus van de vier grootste banken blijft gericht op het optimaliseren van de diversificatie van inkomstenstromen, digitalisering en operationele kosten. Ook spelen ze in op regelgeving voor duurzaamheid en inclusie en waken ze tegen fraude en witwaspraktijken, aldus KPMG.

Hoge rente

De Nederlandse bankensector heeft goed kunnen profiteren van het monetaire beleid van de ECB om de aanhoudende inflatiedruk tegen te gaan, wat resulteerde in hoge rentetarieven. De banken zijn succesvol geweest in het verrekenen van de hoge rentestand en de verwachting is dat ze die marges ook in de toekomst op structurele wijze benutten.

Duurzaamheid

Banken bereiden zich in hun jaarverslagen voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vanaf dit jaar gaat gelden. Er is meer aandacht voor de gevolgen die hun activiteiten hebben voor mens, milieu en maatschappij.

Hoewel de nadruk ligt op milieurapportage, is er ook toenemende mate aandacht voor sociale maatstaven, stelt het KPMG-onderzoek. Het blijft echter een uitdaging om die inzet om te zetten in concrete duurzaamheidsdoelenstellingen op de lange termijn.

Toekomst

Hoewel de rentemarges nog maar beperkt stijgen, zullen de positieve resultaten in 2024 naar verwachting doorzetten. Bedrijfskosten blijven hoog op de agenda, dus blijft het ook in de toekomst een uitdaging de kosten binnen de perken te houden. Er is druk vanuit de gestegen kosten voor personeel door de inflatie.

Banken zijn ook bezig om te kijken welke kansen AI kan bieden, maar zitten nog in de ontwikkelingsfase. Ook kampen ze met verdergaande wet- en regelgeving op het gebied van kapitaalvereisten en is de druk op het voldoen aan anti-witwas regelgeving en het tegengaan van terrorismefinanciering onverminderd hoog.

Een en ander vraagt om investeringen in personeel en systemen; de salariskosten lopen als belangrijkste kostenpost steeds verder op.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.