Nieuws

KPMG: 'Bestrijden financiële criminaliteit moet gezamenlijk en datagedreven'

Financiële instellingen en overheden moeten meer samenwerken en vaker datagedreven de strijd aangaan met financieel-economische criminaliteit. Dat stellen experts in een rapport van KPMG.

KPMG Forensic interviewde negentien deskundigen, die werden gevraagd naar hun visie op de toekomst van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). De experts zijn werkzaam bij banken, als toezichthouder, bij het openbaar ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU-NL) en in de wetenschap.

Volgens het KPMG-rapport Emerging Trends: Navigating the Future of the FEC Compliance Landscape is de financiële sector steeds kwetsbaarder voor misbruik, door de inzet van nieuwe technologieën. "Waar instellingen nu worstelen met het op orde brengen van hun informatie, zal in de toekomst het onderscheid tussen echte en valse data een van de grootste uitdagingen zijn."

Uitwisseling

Verschillende experts in het rapport pleiten daarom voor betere banden tussen financiële instellingen. Het uitwisselen van inlichtingen tussen (opsporings-)instanties is volgens KPMG complexer en noodzakelijker geworden.

Verschillende geïnterviewden kaarten aan dat het moeilijk balanceren is tussen privacywetgeving en het bestrijden van FEC. Ook het belang van geopolitieke ontwikkelingen neemt toe. Zo zorgt de inval van Rusland in Oekraïne voor een flinke toename van sancties en exportbeperkingen.

Het dreigingslandschap is hierdoor fluïde, zegt Evelyn Bell, Director Integrity and Compliance bij KPMG. Nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, bieden ook kansen voor criminelen om geraffineerder en grootschaliger te werk te gaan. "Financiële instellingen zijn daarmee vatbaar voor misbruik."

Afvinkcultuur

Bell vindt dat er goed moet worden ingespeeld op het dynamische landschap, de toenemende wet- en regelgeving en veranderende maatschappelijke verwachtingen. "Criminelen stoppen niet bij grenzen. Samenwerking is essentieel. Het criminaliteitsprobleem is te groot om niet in samenhang aan te pakken."

De afgelopen jaren lag de focus volgens de verschillende experts vooral op het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit heeft volgens KPMG geleid tot een 'compliance afvinkcultuur'. "Er is een toenemende roep om meer ‘effectieve compliance’, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de regel die moet worden nageleefd, maar ook naar het doel dat de regel beoogt", aldus KPMG.

KPMG-rapport 'Emerging Trends: Navigating the Future of the FEC Compliance Landscape'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.