Opinie

Een groot compliment

Als bestuur van een organisatie met ruim 20.000 leden, kan je op je vingers natellen dat het niet zo heel eenvoudig is om iedereen tevreden te houden.

Het is al lastig om alle stemmen te horen, alle belangen te wegen en om te komen tot gedragen besluitvorming. Dat heel veel leden weinig vocaal zijn waar het de NBA betreft, is natuurlijk geen nieuws. De gemakkelijke conclusie is dat die druk bezig zijn met de uitoefening van hun vak en dik tevreden zijn met de NBA. Dat zou een mooi compliment zijn.

Ik geloof er weinig van.

Waar ik dat op baseer? Laten we zeggen dat de deugdelijke grondslag ontbreekt, maar als je de soms heftige discussies ziet, kan het niet anders zijn dat een paar luidruchtige leden bereid zijn om te zeggen wat veel anderen denken.

Hoeveel anderen? Niemand weet het en vanuit de NBA wordt met allerlei middelen getracht te achterhalen wat er speelt bij leden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bezoeken van kantoren (groot en klein), het organiseren van bijeenkomsten en het bijwonen van afdelingsvergaderingen.

Als slagroom op de taart hebben we natuurlijk ook nog onze jaarlijkse ledenvergadering. De NBA probeert er altijd een feestje van te maken door wat gevoelige onderwerpen op de agenda te zetten. En als dat niet lukt, moeten themabijeenkomsten en PE-punten zorgen dat er voldoende animo is voor de ledenvergadering. Dan kunnen ook de niet altijd leuke maar helaas noodzakelijke beslissingen met een beetje mandaat worden genomen. Dat gebeurt voor het algemeen bestuur en sinds de fusie ook voor de besturen van de ledengroepen.

Nu wil het geval dat 8 december aanstaande de ledenvergadering van de ledengroep openbaar accountants (LOA) plaats zal vinden. Dat is velen waarschijnlijk ontgaan maar het is al in één opzicht een unicum. De vergadering zou namelijk digitaal worden gehouden.

Dat heeft het voordeel dat niemand naar Bussum of Amsterdam hoeft af te reizen. Het nadeel is natuurlijk dat je wel voor je eigen koffie en broodjes moet zorgen. Lijkt me geen al te moeilijke business case. Tel daar bij op dat het afgelopen jaar voor de openbaar accountants niet geheel zonder rimpelingen is verlopen. Genoeg om over te praten dus. Zeker als je een achterban hebt van ruim 7.000 openbaar accountants van diverse pluimage.

Na een wat langzame start van de aanmeldingen mogen we ons verheugen in een opkomst van 0,029 procent (naar boven afgerond). Daarbij heb ik de bestuursleden, ook accountants, niet meegeteld want dan tikken we wellicht zomaar 1 promille aan. We hebben er in de laatste vergadering kort bij stil gestaan. De ultieme vote of confidence? Volledige desinteresse? Te druk met Sinterklaasinkopen? Het zal wel een beetje van alles zijn maar teleurstellend is het wel.

Alhoewel alle input nog steeds op prijs wordt gesteld, leek ons een volledig opgetuigd webinar bij zulke aantallen niet de meest efficiënte vorm. Dat gaat dus de ijskast in. Over de onderwerpen op de agenda vindt nog wel een digitale stemming plaats.

À propos, voor deze stemming kunt u zich nog steeds aanmelden.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Joris Joppe is registeraccountant en managing director bij Visionplanner.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.