Opinie

Young Profs willen eigen toekomst bepalen

De jonge generatie accountants moet haar eigen toekomst kunnen bepalen. Wij zijn de toekomst van ons beroep en onze beroepsgroep en willen daar ook zelf onze invloed op uit kunnen oefenen. En daar hebben we jullie nu voor nodig!

Op 19 december 2016 vindt een extra ledenvergadering van de NBA plaats. Het belangrijkste onderwerp voor deze vergadering is het nieuwe governance-plan van de NBA. Een plan dat moet helpen bij het herstel van het vertrouwen in ons beroep, een slagvaardiger bestuur en leden een duidelijker stem moet geven in de beroepsorganisatie.

Om dat plan nog beter te maken stellen wij een amendement op de Ontwerpverordening op de Ledenraad voor. Om dit amendement in stemming te kunnen brengen hebben wij honderd handtekeningen van leden nodig. Help ons daarmee door het amendement te downloaden, te ondertekenen en terug te sturen.

Waarom dit amendement?

Met het nieuwe governance-plan wordt ook de Ledenraad geïntroduceerd. Die is erop gericht leden meer te betrekken bij en invloed te geven op het beleid van de beroepsorganisatie. De ledenraad adviseert het bestuur en de ledenvergadering van de NBA, zowel over onderwerpen op de korte termijn als over onderwerpen die de langere termijn van de beroepsgroep raken. Voorbeelden zijn de strategie en visie van de beroepsorganisatie.

Strategie en visie zijn beide gericht op de toekomst. Die toekomst is met name van belang voor de jonge generatie accountants, die aan de basis staan om het beroep en de beroepsgroep op de lange termijn vorm te geven.

Juist vanwege dit belang moeten wij ook de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan deze toekomst. En de jonge generatie accountants bestaat niet alleen uit NBA-leden die recent hun opleiding hebben afgerond. Deze groep bestaat ook uit de toekomstige leden, die nu reeds werkzaam zijn in ons beroep en hard werken om hun opleiding af te ronden. Het is van groot belang om deze laatste groep te behouden en te voorkomen dat zij vroegtijdig uitstromen.

De accountantsopleiding zit nog vers in ons geheugen en dat maakt ons bij uitstek geschikt om ook onze visie te geven op de opleiding. Op de werkvloer maken wij onderdeel uit van de onderste lagen van de organisatie en hebben wij direct zicht op de cultuur van de mensen die het meeste werk verrichten in de controle. En als nieuwe generatie staan wij het dichtst bij nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Drie onderwerpen die van grote invloed zijn op de toekomst van ons beroep.

Daarom ben ik ook van mening dat de jonge generatie, verenigt in de NBA Young Profs, zitting moet krijgen in de nieuwe ledenraad. Zodat wij ook vanuit deze ledenraad kunnen bijdragen aan onze eigen toekomst en hier zelf invloed op uit kunnen oefenen.

Geen thema, maar een zetel

In de huidige plannen worden 'jonge professionals' als één van de tijdelijke thema's benoemt, waar het bestuur van de NBA een lid voor benoemt. Wij vinden onszelf echter geen tijdelijk thema, maar een permanente groep die deel uitmaakt van de beroepsorganisatie.

Om die reden willen wij op de ledenvergadering een amendement indienen om de Young Profs een permanente zetel te geven in de ledenraad. En omdat de ledenraad een orgaan van en voor de leden is, stellen wij tevens voor dat de samenstelling van de ledenraad alleen kan worden gewijzigd via een besluit van de leden zelf.

Wij willen invloed uit kunnen oefenen op de toekomst van ons eigen mooie beroep! Dank alvast voor jullie steun. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Arthur van Bemmel is werkzaam bij KPMG en voormalig voorzitter van de NBA Young Profs.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.